Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Bień, Janusz S. (2012) Changes to the IMPACT project Polish Ground-Truth texts. Technical Report. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Delivering the IMPACT project Polish Ground-Truth texts with Poliqarp for DjVu. Technical Report. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) DjVu i dygitalizacja słowników. Prezentacja problematyki i tematów prac magisterskich. [Teaching Resource]

Bień, Janusz S. (2012) Eksperymentalne korpusy dawnych tekstów polskich. In: Seminarium "Przetwarzanie języka naturalnego", Warszawa, Instytut Podstaw Informatyki PAN. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych. Project Report. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Od skanów do Unicode. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Oferta dydaktyczna 2012/2013 dla Instytutu Informatyki UW. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Poliqarp (for DjVu). Wprowadzenie do składni kwerend (wersja bardzo wstępna). [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Proof of Concept Historical Lexicon for Polish. Project Report. IMPACT. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Przeglądarki materiałów leksykograficznych. In: Seminarium "Przetwarzanie języka naturalnego", Warszawa, Instytut Podstaw Informatyki PAN. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Scanned publications in digital libraries: new Open Source DjVu tools. In: the Library 2.012 worldwide virtual conference, October 3 - 5, 2012, Internet. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Skanowane teksty jako korpusy. Prace Filologiczne, LXIII. pp. 25-36. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. (2012) Słownik Lindego jako korpus. In: Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771 – 1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165 rocznicę śmierci., 19 – 20 listopada 2012 roku, Warszawa. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2012) Составление перечня сокращенных названий языков в рамках проекта дигитализации «Словаря польского языка» С.Б.Линде. In: Информационные технологии и письменное наследие. El'Manuscript-2012. IV научная конференция. Петрозаводский государственный университет, Ижевский государственный технический университет, Petrozawodsk, Iżewsk, pp. 34-43. ISBN 978-5-8021-1402-5

Bilińska, Joanna A. (2012) Przeglądarka materiałów leksykograficznych Maleks. Podręcznik użytkownika. Manual. Katedra Lingwistyki Formalnej. (Unpublished)

Bogusławski, Andrzej (2012) Częstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LVII. 299-313. ISSN 0032-3802

Bogusławski, Andrzej (2012) Głos w dyskusji panelowej na temat głównych nurtów językoznawstwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LVII. pp. 87-91. ISSN 0032-3802

Bogusławski, Andrzej (2012) Laudacja. In: Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Jurijowi Apresjanowi. Biuro Promocji UW, Warszawa, pp. 31-38.

Bogusławski, Andrzej (2012) Przemówienie. In: Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Andrzeja Bogusławskiego: Warszawa, 5 czerwca 2012 roku. Biuro Promocji UW, Warszawa, pp. 45-59.

Bogusławski, Andrzej (2012) A note on limits of provability of semantic equivalence. In: Meaning, Texts and other Exciting Things. A Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Professor Igor Alexandrovic Mel'cuk.- Смыслы, тексты и друг. Jazyki slavjanskoj kultury (Studia Philologica) . RCK, Moskwa, pp. 103-111. ISBN 978-5-9551-0593-2

Danielewiczowa, Magdalena (2012) Koniecznie-niekoniecznie. Przypadek językowej asymetrii. In: Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykografii. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 151-160. ISBN 978-83-62100-06-4

Danielewiczowa, Magdalena (2012) Czy aby Maciej mi przytaknie? O statusie aby w pytaniach rozstrzygnięcia. Linguistica Copernicana, 7 (1). pp. 87-98. ISSN 2080-1068

Danielewiczowa, Magdalena (2012) Dziedzictwo Ferdynanda de Saussure’a w jednym z nurtów polskiej semantyki. In: Strukturalizm. IBL PAN, Warszawa, pp. 340-352.

Danielewiczowa, Magdalena (2012) O pewnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach. In: Problemy frazeologii europejskiej. Norbertinum, Lublin, pp. 51-62. ISBN 978-83-7222-467-5

Danielewiczowa, Magdalena (2012) O znaczeniu wyrażeń zwyczajnie / najzwyczajniej. In: Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko. Berliner Slawistische Arbeiten (39). Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 23-36.

Danielewiczowa, Magdalena (2012) W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-7798-034-7

de Does, Jesse and Depuyd, Katrien and Schulz, Klaus and Gotscharek, Annette and Ringlstetter, Christoph and Bień, Janusz S. and Erjavec, Tomaž and Kučera, Karel and Martinez, Isabel and Mihov, Stoyan and Souvay, Gilles (2012) Cross-language Perspective on Lexicon Building and Deployment in IMPACT. Project Report. IMPACT. (Unpublished)

This list was generated on Sat Oct 1 04:59:09 2022 CEST.