Items where Subject is "Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 77.

Article

Bień, Janusz S. (1988) Komputery a język naturalny. Biuletyn PTI, VI (2-3). pp. 6-7.

Bień, Janusz S. (1969) Algorytmizacja fleksji polskiej - problemy i perspektywy. Maszyny Matematyczne, V (5). pp. 15-18.

Bień, Janusz S. (1978) Bibliografia Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego za rok 1977. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 68.

Bień, Janusz S. (1982) Computational Explication of Intensionality. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107. pp. 5-23. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (2009) Facilitating access to digitalized dictionaries in DjVu format. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 9. pp. 161-170. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. (2007) GNU Emacs and Japanese writing. Multilingual. Language, Technology, Business., 18 (4). pp. 63-68. ISSN 1523-0309

Bień, Janusz S. (1976) Języki programowania a języki naturalne. Uwagi do artykułu Ludwika Wierzbowskiego "O pewnych różnicach systemowych między językami naturalnymi a niektórymi językami programowania". Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XXXIV. pp. 167-168. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (2006) Kilka przykładów dygitalizacji słowników. Poradnik Językowy, 8 (637). pp. 55-63. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (1999) Kodowanie tekstów polskich w systemach komputerowych. Postscriptum (27-29). pp. 4-27. ISSN 1427-0501

Bień, Janusz S. (1979) Komputerowy system tłumaczenia dokumentów IBMER opisanych za pomocą deskryptorów (streszczenie). Biuletyn Informacyjny (3 (178). pp. 56-59.

Bień, Janusz S. (1980) Letter from Warsaw. Computers and the Humanities, 47. ISSN 1574-020X (Print) 1574-0218 (Online)

Bień, Janusz S. (1976) Multiple Environments Approach to Natural Language. American Journal of Computational Linguistics, 3 (3).

Bień, Janusz S. (1972) O pewnych problemach przetwarzania języków fleksyjnych na maszynach cyfrowych. Prace Filologiczne, XXIII. pp. 187-191. ISSN 2084-6045

Bień, Janusz S. (1990) On standards for Computer Modern font extensions. TUGboat. The Communications of the TEX Users Group, 11 (2). pp. 175-183. ISSN 0896-3207

Bień, Janusz S. (1982) Papers in Computational Linguistics I (redakcja). Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (107). ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1981) Papers in Computational Linguistics II (redakcja). Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1986) Papers in Logic Programming II (redakcja). Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 160. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (2004) Standard Unicode 4.0. Wybrane pojęcia i terminy. Biuletyn GUST (20). pp. 9-14. ISSN 1230-5650

Bień, Janusz S. (2003) TexLive w sieci. Koncepcja i wykorzystanie. Biuletyn GUST (19). ISSN 1230-5650

Bień, Janusz S. (1975) Toward a multiple environments model of natural language. Sprawozdania Instytutu Informatyki UW, 53. pp. 3-16.

Bień, Janusz S. (2006) Wizualizacja wyników analizy syntaktycznej. Poradnik Językowy (9 (638). pp. 24-29. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (1977) Wstępne przetwarzanie tekstów w procesie automatycznego indeksowania (streszczenie). Biuletyn Informacyjny (7 (154). pp. 38-39.

Bień, Janusz S. (1983) Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Zmodyfikowana notacja Tokarskiego. Poradnik Językowy (8). pp. 488-491. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (1971) An alphabetic code for the inflexional analysis of Polish texts. Algorytmy, 8 (14). pp. 5-25.

Bień, Janusz S. (1980) A preliminary study on linguistic implications of resource control in natural language processing. Sprache und Datenverarbeitung, 2. pp. 152-163. ISSN 0343-5202

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Moszczyński, Radosław (2008) Towards linguistic analysis of computer messages in Polish and English. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 8. pp. 288-302. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. and Laus-Mączyńska, Krystyna and Szpakowicz, Stanisław (1982) Parsing Free Word Order Languages in Prolog. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107. pp. 25-33. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Toward Computational Description of Written Polish. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 5-8. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) Toward computational description of written Polish. ACM SIGART Bulletin (79). p. 103. ISSN 0163-5719

Semeniuk-Polkowska, Maria and Polkowski, Lech (2008) On foundations and applications of the paradigm of granular rough computing. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence, 2 (2). pp. 80-94. ISSN 1557-3958

Semeniuk-Polkowska, Maria and Polkowski, Lech (2008) Rough mereological logics with applications to approximate reasoning. Informatik-Berichte. pp. 471-479.

Wajszczuk, Jadwiga (2010) Functional Class (so Called "Part of Speech") Assignment as a Kind of Meaning-Bound Word Syntactic Information. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 10. pp. 15-33. ISSN 1641-9758

Book Section

Bień, Janusz S. (2007) Innovative use of parameters in DCG-like logic grammars. In: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o., Poznań, pp. 285-289. ISBN 978-83-7177-407-2

Bień, Janusz S. (2007) Syntactic spreadsheets. In search for a human-readable representation of parse tree forests. In: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o., Poznań, pp. 428-432.

Bień, Janusz S. (2004) An Approach to Computational Morphology. In: Intelligent Information Processing and Web Mining. Proceedings of the International IIS:IIP WM'04 Conference held in Zakopane, Poland, May 17-20,2004. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp. 181-199. ISBN 3-540-21331-7

Bień, Janusz S. (1983) Articles and Resource Control. In: Proceedings of the 8th International Joint Conference on Artificial Intelligence. William Kaufmann, pp. 675-677.

Bień, Janusz S. (2009) Digitalizing dictionaries of Polish. In: Methods of Lexical Analysis: Theoretical assumption and practical applications. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 37-45. ISBN 978-83-7431-190-8

Bień, Janusz S. (2010) Dygitalizacja i komputeryzacja słowników na przykładzie Słownika polszczyzny XVI wieku. In: Język polski - wczoraj, dziś, jutro. Instytut Języka Polskiego PAN i Wydawnictwo LEXIS, Kraków, pp. 131-138. ISBN 978-83-89425-61-4

Bień, Janusz S. (2002) GNU Emacs 21 i LATEX2: piszemy artykuł naukowy. In: Proceedings XIII European TEX Conference, April 29–May 3, 2002, Bachotek. GUST, Bachotek, pp. 105-111. ISBN 83-910954-2-8

Bień, Janusz S. (1983) Historia Prologu. In: F. Kluźniak, S. Szpakowicz. Prolog. Biblioteka Inżynierii Oprogramowania . Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, pp. 268-270. ISBN 83-204-0463-0

Bień, Janusz S. (1980) Multiple Environments Approach to Natural Language. In: Zastosowanie maszyn matematycznych do badań nad językiem naturalnym. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 247-271.

Bień, Janusz S. (2001) O pojęciu wyrazu morfologicznego. In: Nie bez znaczenia ... Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji 15000 dni pracy naukowej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 67-77. ISBN 83-89031-01-9

Bień, Janusz S. (2011) Podstawowe elementy tekstów elektronicznych. In: Różne formy, różne treści. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 17-24. ISBN 978-83-62100-29-3

Bień, Janusz S. (1994) Polish texts in multilingual environment (a case study). In: Proceedings of the Eighth European TEX Conference. UNSPECIFIED, Gdańsk, pp. 3-17.

Bień, Janusz S. (1999) Posłowie redaktora. In: S. Szpakowicz. Automatyczna analiza składniowa polskich zdań pisanych. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 158-162.

Bień, Janusz S. (1999) Posłowie redaktora. In: S. Szpakowicz. Formalny opis składniowy zdań polskich. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 158-162.

Bień, Janusz S. (1985) Prolog Dialects. In: Prolog for programmers. Academic Press Professional, San Diego, CA, USA, pp. 249-255. ISBN 0-12-416521-4

Bień, Janusz S. (1975) Toward a multiple environments model of natural language. In: Advance Papers of the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence. IJCAI, Tbilisi, Gruzja, ZSRR, pp. 379-382.

Bień, Janusz S. (1988) Toward computer usable dictionary of Polish. In: Zbornik IV. konference Računalniška obdelava jezikovnih podatkov = Proceedings of the IV-th conference Computer processing of language data : Portorož, 3.10.-7.10.1988. Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije; : Institut Jožef Stefan, Ljubljana, pp. 13-28.

Bień, Janusz S. (1981) Toward computerized dictionaries for inflexional languages. External design philosophy. In: The Mission of the Translator Today and Tomorrow. Proceedings of the IXth Congress of the International Federation of Translators. Polska Agencja Interpress, Warszawa, pp. 324-328.

Bień, Janusz S. (1983) Toward computerized dictionaries for inflexional languages. Internal design philosophy. In: The Possibilities and Limits of the Computer in Producing and Publishing Dictionaries. Proceedings of the European Science Foundation Workshop, Pisa, 1981. Linguistica Computazionale. Giardini Editori e Stampatori in Pisa, Piza, pp. 77-82.

Bień, Janusz S. (1980) Towards Computer Systems for Conversing in Polish. In: Computational and mathematical linguistics. Proceedings of the International Conference on Computational Linguistics. Pisa, 27 VIII-1 IX 1973. Linguistica, II. * (37). Leo S. Olschki Editore, Firenze, pp. 139-160. ISBN 88 222 2959 2

Bień, Janusz S. (1990) Towards displacement model of memory. In: Linguistic Approaches to Artificial Intelligence. Duisburg Papers on Research in Language and Culture (6). Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 1-20. ISBN 3-631-40737-8

Bień, Janusz S. (1983) Wprowadzenie do gramatyk metamorficznych. In: Prolog. Biblioteka Inżynierii Oprogramowania . Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN ISBN 83-204-0463-0

Bień, Janusz S. and Kołodziejska, Hanna (1985) TeX for RIAD computers. In: Proceedings of the first European Conference on TeX for Scientific Documentation, Como, Italy. Addison-Wesley, pp. 133-140. ISBN 0201133997

Bień, Janusz S. and Saloni, Zygmunt (1979) Концепция морфологического слова. In: Международный семинар по машинному переводу. Тезисы докладов. ВЦП Москва, Moskwa, pp. 19-20.

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (1996) Analiza języka polskiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. In: Język i technologia. Problemy Współczesnej Nauki. Informatyka . Akad. Oficyna Wydaw. PLJ, Warszawa. ISBN 8371013043

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) Tendencje rozwojowe języka Prolog. In: Studia z automatyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp. 21-43. ISBN 83-01-04298-2

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) Towards a parsing method for free word order languages. In: COLING '82. Abstracts. Charles University, Prague, pp. 346-349.

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław and Bolc, Leonard (1977) Bootstrapping methodology of computational linguistics research. In: Selected Topics in Information Processing. IFIP–INFOPOL–76. North-Holland Pub. Co. New York, Warsaw, pp. 205-211. ISBN 0-7204-0555-6

Bień, Janusz S. and Wilks, Yorick (1984) Beliefs, environments and points of view. In: Artifial and Human Intelligence. Edited Review Papers Presented at the International NATO Symposium on Artificial and Human Intelligence. North-Holland, pp. 147-171. ISBN 0444865454

Danielewiczowa, Magdalena (2011) Wieloznaczność - skaza na języku czy na jego opisie? In: Różne formy, różne treści. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 37-48. ISBN 978-83-62100-29-3

Semeniuk-Polkowska, Maria and Polkowski, Lech (2008) Reasoning about concepts by rough mereological logics. In: Rough Sets and Knowledge Technology. Lecture Notes in Computer Science (5009). Springer, Berlin / Heidelberg, pp. 205-212. ISBN 978-3-540-79720-3

Semeniuk-Polkowska, Maria and Polkowski, Lech (2011) Some remarks on rough inclusion. In: Concurrency, Specification and Programming. Proceedings of International Workshop CS&P 2011. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 408-415. ISBN 978-83-62582-06-8

Wilks, Yorick and Bień, Janusz S. (1979) Speech acts and multiple environments. In: Proceedings of the 6th international joint conference on Artificial intelligence - Tokyo 1979. Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, USA, pp. 968-977. ISBN 0-934613-47-8

Monograph

Bień, Janusz S. (2009) Free Scans Principles. Zasady swobodnych skanów. Discussion Paper. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Bański, Piotr and Moszczyński, Radosław (2008) Enhancing an English-Polish electronic dictionary for multiword expression research. In: Language Resources and Evaluation 2008, 28-30 May 2008, Marrakesh, Morocco.

Bień, Janusz S. (1996) Processing Polish with metamorphosis grammars. In: Proceedings of the Tübingen East-West Computational Linguistics Meeting, 16-27 September 1996, Tübingen. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (1993) Wybrane standardy przetwarzania tekstów. In: Komputerowa Analiza Tekstu, 16-18.11. 1993, Karpacz. (Unpublished)

Book

Bień, Janusz S. (1991) Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Dissertationes Univesitatis Varsoviensis - ISSN 0509-7177 (383). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 83-230-0390-4

Bień, Janusz S. (2009) Problemy formalnego opisu składni polskiej. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-61208-22-8

Bień, Janusz S. (2006) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I (1880) - t. XVI (1902) (przygotowanie wersji elektronicznej). Płyta DVD. Zbiory XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie . Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 83-924821-0-7

Bień, Janusz S. (2006) „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza (przygotowanie wersji elektronicznej). Płyta CD. Stare druki Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie . Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 978-83-924821-1-6

Other

Bień, Janusz S. (2005) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I (1880) - t. XVI (1902) (wydanie elektroniczne). Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bień, Janusz S. (2006) Słownik polszczyzny XVI wieku T. 1: A - Bany (przygotowanie wersji internetowej). Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bień, Janusz S. (2005) „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza (Słownik Knapskiego). Tomy I i II. Wydanie elektroniczne DjVuLibre. Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Komunikacja człowieka z komputerem w języku naturalnym. Instytut Informatyki UW.

This list was generated on Tue Nov 30 09:32:12 2021 CET.