Items where Subject is "P Language and Literature > PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | D | G | K | O | W
Number of items at this level: 78.

B

Bień, Janusz S. (1969) Algorytm koniugacji polskiej - programy na maszynę GIER. Masters thesis, Uniwersytet Warszawski.

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Wprowadzenie do systemu MARYSIA. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (39). (Unpublished)

Bień, Janusz S. (1969) Algorytmizacja fleksji polskiej - problemy i perspektywy. Maszyny Matematyczne, V (5). pp. 15-18.

Bień, Janusz S. (2006) Aparat pojęciowy wybranych systemów przetwarzania tekstów polskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXII. pp. 19-30. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (2004) An Approach to Computational Morphology. In: Intelligent Information Processing and Web Mining. Proceedings of the International IIS:IIP WM'04 Conference held in Zakopane, Poland, May 17-20,2004. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp. 181-199. ISBN 3-540-21331-7

Bień, Janusz S. (1986) Articles, Word Order and Resource Control Hypothesis. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 159. pp. 4-20. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (2009) Digitalizing dictionaries of Polish. In: Methods of Lexical Analysis: Theoretical assumption and practical applications. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 37-45. ISBN 978-83-7431-190-8

Bień, Janusz S. (2010) Dygitalizacja i komputeryzacja słowników na przykładzie Słownika polszczyzny XVI wieku. In: Język polski - wczoraj, dziś, jutro. Instytut Języka Polskiego PAN i Wydawnictwo LEXIS, Kraków, pp. 131-138. ISBN 978-83-89425-61-4

Bień, Janusz S. (1998) Evaluating analysers of Polish. In: Proceedings of First International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resource Association, pp. 951-955.

Bień, Janusz S. (2009) Facilitating access to digitalized dictionaries in DjVu format. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 9. pp. 161-170. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. (1998) Język polski w sieciach komputerowych. Technical Report. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bień, Janusz S. (1996) Komputerowa weryfikacja formalnej gramatyki Świdzińskiego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LII. pp. 147-164. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (1996) Komputerowa weryfikacja opisu składni polskiej. Technical Report. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bień, Janusz S. (1988) Koncepcja Tokarskiego słownikowej informacji morfologicznej. In: Studia z polskiej leksykografii współczesnej. Ossolineum, Wrocław, pp. 97-116. ISBN 8304026848

Bień, Janusz S. (1991) Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Dissertationes Univesitatis Varsoviensis - ISSN 0509-7177 (383). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 83-230-0390-4

Bień, Janusz S. (1991) Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykładzie rzeczownika). In: Studia Gramatyczne. Ossolineum, Wrocław, pp. 115-134. ISBN 83-04-03303-8

Bień, Janusz S. (2003) Konstrukcje werbalne z `aż' w gramatyce Świdzińskiego. In: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 79-92. ISBN 83-231-1591-5

Bień, Janusz S. (1972) O pewnych problemach przetwarzania języków fleksyjnych na maszynach cyfrowych. Prace Filologiczne, XXIII. pp. 187-191. ISSN 2084-6045

Bień, Janusz S. (2007) [Porady językowe]. In: Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 39-40, 98, 102. ISBN 978-83-01-17383-8

Bień, Janusz S. (1999) Posłowie redaktora. In: S. Szpakowicz. Automatyczna analiza składniowa polskich zdań pisanych. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 158-162.

Bień, Janusz S. (1999) Posłowie redaktora. In: S. Szpakowicz. Formalny opis składniowy zdań polskich. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 158-162.

Bień, Janusz S. (2009) Problemy formalnego opisu składni polskiej. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-61208-22-8

Bień, Janusz S. (1996) Processing Polish with metamorphosis grammars. In: Proceedings of the Tübingen East-West Computational Linguistics Meeting, 16-27 September 1996, Tübingen. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2006) Słownik polszczyzny XVI wieku T. 1: A - Bany. Edycja DjVu. Bąk, Stanisław and Mayenowa, Maria Renata and Pepłowski, Franciszek, eds. Słownik polszczyzny XVI wieku (red. S. Bąk, M. R. Mayenowa, F. Pepłowski), I . Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, publikacja internetowa (witryna "Komputery i Polszczyzna", serwer Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego).

Bień, Janusz S. (1975) Toward a multiple environments model of natural language. In: Advance Papers of the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence. IJCAI, Tbilisi, Gruzja, ZSRR, pp. 379-382.

Bień, Janusz S. (2004) Wyrazy morfologiczne i morfosyntaktyczne w praktyce. In: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 171-182. ISBN 83-231-1760-8

Bień, Janusz S. (1983) Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Zmodyfikowana notacja Tokarskiego. Poradnik Językowy (8). pp. 488-491. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (1973) Założenia polskiego systemu konwersacyjnego MARYSIA. In: Zastosowanie maszyn matematycznych do badań nad językiem naturalnym. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 24-33.

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Moszczyński, Radosław (2008) Towards linguistic analysis of computer messages in Polish and English. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 8. pp. 288-302. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Sarnecki, Mateusz (2014) Przyrostowa metoda dygitalizacji słowników. In: Leksykografia polska, ukraińska, bułgarska: słowniki tradycyjne i elektroniczne, 13-14.11.2014, Warszawa. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Sarnecki, Mateusz (2014) An incremental approach to retrodigitization. In: ENeL-WG2 meeting, Bolzano. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Carlson, Piotr (1998) Polszczyzna w sieciach i zastosowaniach informatycznych. Poradnik Językowy. p. 50. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. and Linde-Usiekniewicz, Jadwiga (1998) Elektroniczne słowniki języka polskiego. Postscriptum (24-25). pp. 17-25. ISSN 1427-0501

Bień, Janusz S. and Nalbach, Małgorzata (1984) Experiments in parsing Polish — a progress report. In: the First International Workshop on Natural Language Understanding and Logic Programming, 18-20 September, 1984, Rennes. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Saloni, Zygmunt (1982) Pojęcie wyrazu morfologicznego i jego zastosowanie do opisu fleksji polskiej (wersja wstępna). Prace Filologiczne, XXXI. pp. 31-45. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (2001) Analiza morfologiczna języka polskiego w praktyce. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XLVIII. pp. 171-184. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (1997) Tokarski's morphological analysers of Polish. In: Proceedings of the Second European Seminar "Language Applications for Multilingual Europe". IDS - VDU, Mannheim - Kaunas, pp. 11-16.

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof and Woliński, Marcin (2000) Experimental parsers of Polish. In: 3. Europäische Konferenz "Formale Beschreibung slavischer Sprachen, Leipzig 1999". Linguistische ArbeitsBerichte (75). Institut für Linguistik, Universität Leipzig, pp. 185-190. ISBN 0138-4597

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) On Surface-Syntactic Analysis of Polish. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 19-31. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) On surface-syntactic analysis of Polish. In: Proceedings of the 10th Meeting on Automatic Text Processing, Prague 1981. Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung (VIII). Matematicko-fyzikálni fakulta UK, Praha, pp. 24-35.

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Toward Computational Description of Written Polish. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 5-8. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Toward a Parsing Method for Free Word Order Languages. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 32-43. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) Toward computational description of written Polish. ACM SIGART Bulletin (79). p. 103. ISSN 0163-5719

Bień, Janusz S. and Woliński, Marcin (2003) Wzbogacony korpus Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej. In: Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 6-10. ISBN 83-87608-89-0

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Opis systemu MARYSIA. I. Zasady pisania scenariusza i scenopisu. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (41).

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Opis systemu MARYSIA. II. Wprowadzanie haseł do systemu. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (42). (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Opis systemu MARYSIA. III. Tworzenie części gramatycznych słowników systemu. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (43). (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2017) Describing Linde dictionary of Polishfor retro-digitisation purposes. In: ENeL TRAINING SCHOOL 2017The Lexical and Phraseological Landscape: Old Boundaries, New Beginnings, 7-9.06.2017, Waterford, Ireland. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2014) Język słoweński w słowniku Lindego. In: Polyslav-XVIII, Budapeszt. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2015) Linde’s dictionary of Polish. In: ENeL TRAINING SCHOOL 2015 Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries, 6 ‒ 10 July 2015, Lisbon, Portugal. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2017) Linde’s dictionary of Polish – new retro-digitisation and electronic word index. In: RETRO-DIGITIZED DICTIONARIES. COST ENeL WG2 meeting, 24-25.02.2017, Budapeszt (Węgry). (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2008) Opis programu "Kolokacje" i możliwości jego wykorzystania. In: Rozmaitości językoznawcze 2. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 37-48. ISBN 978-83-89663-73-3

Bogusławski, Andrzej (2007) Просто просто. In: Язык как материя смысла: Сборник статей к 90-летию академика Н. Ю. Шведовой. Азбуковник, pp. 87-98. ISBN 978-5-88744-073-6

Bogusławski, Andrzej (2008) Однозначное кроме. In: Динамические модели: Слова. Предложения, Текст. Сборник статей в честь Елены Падучевой. Языки русской културы, Москва, pp. 99-100.

Bogusławski, Andrzej (2005) О видовых соотношениях в русских глаголах с членом совершенного вида на -нуть. In: Ogród nauk filologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 69-74.

Bogusławski, Andrzej (2008) Auf wie viele Objekte beziehen sich die polnischen /to jest/-Sätze? In: Aspekte, Kategorien und Kontakte slavischer Sprachen. Festschrift für Volkmar Lehmann zum 65. Geburtstag. Studien zur Slavistik (16). Verlags Dr. Kovač, Hamburg , pp. 34-46. ISBN 978-3-8300-3615-9

Bogusławski, Andrzej (2008) Glossa do refleksji ... prof. Renaty Grzegorczykowej. Przegląd Humanistyczny , LII. p. 129. ISSN 1643-3319

Bogusławski, Andrzej (2008) O pewnym wykładniku równoważności lokucyjnej. In: Wiener Slawistischer Almanach. Institut für Slavische Philologie, Universität München, pp. 7-34.

Bogusławski, Andrzej (2009) Polski rozkaźnik w ujęciu operacyjnym. Poradnik Językowy, 1 (660). pp. 3-12. ISSN 0551-5343

Bogusławski, Andrzej (2007) Przyjacioły jak sokoły. Rzecz o tym, jak Polacy bawią się fleksją. In: Preteksty, teksty, konteksty. Akademia Świętokrzyska, Kielce, pp. 281-290.

Bogusławski, Andrzej (2009) Przypomnienie przy okazji 40-lecia Słownika Doroszewskiego. In: Czterdzieści lat minęło... Nad Słownikiem Doroszewskiego. Wydawnictwo TAKT, Warszawa, pp. 19-25. ISBN 978-83-87850-48-7

Bogusławski, Andrzej (2008) Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny. Wydawnictwo TAKT, Warszawa. ISBN 978-83-87850-42-5

Bogusławski, Andrzej (2008) Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask-Warszawa. ISBN 978-83-60178-57-7

Bogusławski, Andrzej (2011) De omnibus dubitandum. Journal of Pragmatics, 43 (4). pp. 1148-1153. ISSN 03782166

Bogusławski, Andrzej (2013) Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej. Rozumienie, Interpretacja, Przekład, 10 . Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.

Bogusławski, Andrzej (2011) A brief account of an item in linguistic phenomenology. In: Слово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика Ю.Д. Апресяна. ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, Moskwa, pp. 673-680.

Bogusławski, Andrzej (2006) A note of correferential iteration of 'know that'. In: Od fonemu do tekstu. Lexis, Kraków, pp. 57-67. ISBN 83-89425-24-6

D

Danielewiczowa, Magdalena (2008) Jak nie należy opisywać przysłówków epistemicznych? In: Wiener Slawistischer Almanach. Institut für Slavische Philologie, Universität München, pp. 35-56.

Danielewiczowa, Magdalena (2009) Jak używamy słowa "spokojnie"? Poradnik Językowy, 1 (660). pp. 29-39. ISSN 0551-5343

Danielewiczowa, Magdalena (2012) W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-7798-034-7

Danielewiczowa, Magdalena (2011) W sprawie spokojnie. Autokorekta. Poradnik Językowy (1). pp. 27-34. ISSN 0551-5343

Derwojedowa, Magdalena and Zawisławska, Magdalena and Bilińska, Joanna A. and Głąbska, Maria (2008) Nouns in the WordNet for Polish. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 8. pp. 211-222. ISSN 1641-9758

G

Gladney, Frank Y. (1994) Jan Tokarski Redivivus. Journal of Slavic Linguistics, 2 (2). pp. 304-317. ISSN 1068-2090

K

Kurcz, Ida and Lewicki, Andrzej and Sambor, Jadwiga and Woronczak, Jerzy (2001) Numeryczne kody gramatyczne we wzbogaconym korpusie Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej. Bień, Janusz S. and Woliński, Marcin, eds. . (Unpublished)

O

Ogrodniczuk, Maciej (2003) Nowa edycja wzbogaconego korpusu słownika frekwencyjnego. In: Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. Polska Akademia Nauk --- Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski --- Instytut Filologii Polskiej, Opole, pp. 181-190. ISBN 83-86881-36-4

Ogrodniczuk, Maciej (2006) Weryfikacja korpusu wypowiedników polskich (z wykorzystaniem gramatyki formalnej Świdzińskiego). ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Uniwersytet Warszawski.

W

Wajszczuk, Jadwiga (2010) Functional Class (so Called "Part of Speech") Assignment as a Kind of Meaning-Bound Word Syntactic Information. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 10. pp. 15-33. ISSN 1641-9758

Wajszczuk, Jadwiga (2011) Oprócz – jaka to część mowy. Poradnik Językowy (1). pp. 96-109. ISSN 0551-5343

This list was generated on Thu Oct 28 16:38:44 2021 CEST.