Items where Author is "Bogusławski, Andrzej"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 81.

Article

Bogusławski, Andrzej (2012) Częstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LVII. 299-313. ISSN 0032-3802

Bogusławski, Andrzej (2012) Głos w dyskusji panelowej na temat głównych nurtów językoznawstwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LVII. pp. 87-91. ISSN 0032-3802

Bogusławski, Andrzej (2011) Asercja ma imię - nie jedno. Prace Filologiczne, LX. pp. 37-48. ISSN 0138-0567

Bogusławski, Andrzej (2011) De omnibus dubitandum. Journal of Pragmatics, 43 (4). pp. 1148-1153. ISSN 03782166

Bogusławski, Andrzej (2011) Głos w dyskusji panelowej na temat głównych nurtów metodologicznych językoznawstwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXVII. pp. 93-99. ISSN 0032-3802

Bogusławski, Andrzej (2011) Polskie po dystrybutywne: jednolitość ilościowego podziału zbiorowości. ПРИЛОЗИ. Contributions, XXXVI (1-2). pp. 81-95. ISSN 0350-1914

Bogusławski, Andrzej (2010) Словоизменение. Типы описаний. Зборник матице српске за славистику, 77. pp. 7-15. ISSN 0352-5007

Bogusławski, Andrzej (2010) Уступительность как метатекстовое явление. Lingua Posnaniensis, LII. pp. 7-13. ISSN 0079-4740

Bogusławski, Andrzej (2010) Словоизменение в преподавании руссково языка полякам. Несколько указаний по вопросу о глоттодидактическом приоритете. Studia Wschodniosłowiańskie, 10. pp. 243-253. ISSN 1642-557X

Bogusławski, Andrzej (2010) Więcej wśród aspektów prymitywu ‘wie, że’. Linguistica Copernicana, 1 (3). pp. 23-80. ISSN 2080-1068

Bogusławski, Andrzej (2010) A note on two dogmas in pragmatics. Journal of Pragmatics, 42 (10). pp. 2826-2835. ISSN 03782166

Bogusławski, Andrzej (2009) Polski rozkaźnik w ujęciu operacyjnym. Poradnik Językowy, 1 (660). pp. 3-12. ISSN 0551-5343

Bogusławski, Andrzej (2009) Przełomowe odkrycia i koncepcje po II wojnie światowej ... w studiach nad językiem. PAUza Akademicka, 1689-4 (51). pp. 2-3.

Bogusławski, Andrzej (2009) Stanisław Karolak (22 II 1931 – 5 Vi 2009). Prace Filologiczne, LVI. pp. 401-402. ISSN 0138-0567

Bogusławski, Andrzej (2008) Glossa do refleksji ... prof. Renaty Grzegorczykowej. Przegląd Humanistyczny , LII. p. 129. ISSN 1643-3319

Bogusławski, Andrzej (2007) Humanistyka polska w IV I V Rzeczpospolitej. Impresje wspomnieniowe. Przegląd Humanistyczny . pp. 23-36. ISSN 1643-3319

Bogusławski, Andrzej (2007) Mówiąc językiem nienawiści. Uniwersytet Warszawski (2). pp. 34-35. ISSN 1640-2758

Bogusławski, Andrzej (2007) Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich relacji wzajemnej. Przegląd Humanistyczny , LI (1). pp. 1-7. ISSN 1643-3319

Bogusławski, Andrzej (2006) Pedagogiczne paradoksy językoznawstwa. Kwartalnik Pedagogiczny (4). pp. 1-10. ISSN 0023-5938

Bogusławski, Andrzej (2005) On Danielewiczowa's panorama of epistemic verbs. A gloss with draft amendments. Lingua Posnaniensis, XLVII. pp. 21-38. ISSN 0079-4740

Bogusławski, Andrzej (2005) Przypomnienia metodologiczne. Uzupełnienia. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXI. pp. 189-196.

Bogusławski, Andrzej (2005) Veridicum laudare necesse est, vitam sustinere non est necesse. Journal of Pragmatics. pp. 411-431. ISSN 03782166

Bogusławski, Andrzej (2005) The path of the unreal and the path of the absurd: on an epistemic predicate that we don't really miss. Studies in Polish Linguistics, 2. pp. 5-18.

Bogusławski, Andrzej (2004) Oldřich Leška, Jazyk v strukturním pojetí: kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny. K vydání připravila Zdena Skoumalová. Praha: Euroslavica 2003. Slavia Orientalis, X. pp. 314-318. ISSN 0037-6744

Bogusławski, Andrzej (2004) Remarks on quotative 'saying'. Studies in Polish Linguistics , 1. pp. 29-45.

Bogusławski, Andrzej (2004) Rezygnacja i nadzieja filozofów. Przegląd Humanistyczny (383). pp. 1-26. ISSN 1643-3319

Bogusławski, Andrzej (2003) A note on Apresjanˊs concept of "Polish school of semantics" with an appendix. Lingua Posnaniensis, XLV. pp. 7-18. ISSN 0079-4740

Bogusławski, Andrzej (2002) Jeszcze o wiedzy i wszechwiedzy. Przegląd Humanistyczny , 3. pp. 67-73. ISSN 1643-3319

Bogusławski, Andrzej (2002) There is no getting round Gettier. Journal of Pragmatics, 34 (8). pp. 921-937. ISSN 03782166

Bogusławski, Andrzej (2002) To jest `das ist` - unteilbare Spracheinheiten? Doch! Teil 1. Die Welt Der Slaven, XLVII. pp. 131-154. ISSN 0043-2520

Bogusławski, Andrzej (2002) To jest `das ist` - unteilbare Spracheinheiten? Doch! Teil 2. Die Welt Der Slaven, XLVII. pp. 154-251. ISSN 0043-2520

Bogusławski, Andrzej (2002) Światopogląd i wiedza (glosa do pewnej dyskusji). Przegląd Humanistyczny, 2. pp. 1-30. ISSN 1643-3319

Bogusławski, Andrzej (2001) Глагольная префиксация в современном русском языке. Московский лингвистический журнал, 5 (1). pp. 7-36.

Bogusławski, Andrzej (2001) On the necessity of necessity. Lingua Posnaniensis, XLIII. pp. 39-45. ISSN 0079-4740

Bogusławski, Andrzej (2001) Pary czy wieloczłony aspektowe? Prace Filologiczne. pp. 69-77. ISSN 0138-0567

Bogusławski, Andrzej (2000) Pytanie o iterację podsegmentów jednostek składniowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XVIII. pp. 49-57. ISSN 0860-8288

Book Section

Bogusławski, Andrzej (2012) Laudacja. In: Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Jurijowi Apresjanowi. Biuro Promocji UW, Warszawa, pp. 31-38.

Bogusławski, Andrzej (2012) Przemówienie. In: Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Andrzeja Bogusławskiego: Warszawa, 5 czerwca 2012 roku. Biuro Promocji UW, Warszawa, pp. 45-59.

Bogusławski, Andrzej (2012) A note on limits of provability of semantic equivalence. In: Meaning, Texts and other Exciting Things. A Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Professor Igor Alexandrovic Mel'cuk.- Смыслы, тексты и друг. Jazyki slavjanskoj kultury (Studia Philologica) . RCK, Moskwa, pp. 103-111. ISBN 978-5-9551-0593-2

Bogusławski, Andrzej (2011) The 4- or 3-item structure of propositions. Evidence from the functor 'depend on'. In: Różne formy, różne treści. Prace ofiarowane Profesorowi Markowi Świdzińskemu z okazji 40-lecia pracy naukowej. Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa, pp. 25-35. ISBN 978-83-62100-29-3

Bogusławski, Andrzej (2011) Thinking one’s wishes and acting according to one’s wishes, The imperative and related tools revisited. In: Theory of Imperatives from Different Points of View. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (6). Semper, Warszawa, pp. 137-147. ISBN 978-83-7507-078-1

Bogusławski, Andrzej (2011) A brief account of an item in linguistic phenomenology. In: Слово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика Ю.Д. Апресяна. ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, Moskwa, pp. 673-680.

Bogusławski, Andrzej (2010) Medytacja i dylemat. In: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. UKSW, Warszawa, pp. 29-37. ISBN 978-83-7072-643-0

Bogusławski, Andrzej (2010) Wspomnienia. In: Ze wspomnień polskich językoznawców. Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, pp. 7-92. ISBN 978-83-60178-79-9

Bogusławski, Andrzej (2009) Glossa do słów Avicenny. In: Posłuchaj fletu trzcinowego... Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 21-30. ISBN 9788323505723

Bogusławski, Andrzej (2009) On the gender distinction in Polish verbal plural forms. In: Von grammatischen Kartegorien und sprachlichen Weltbilder – Die Slavia von der Sprachgeschichte bis zu Politsprache Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. Wiener Slawistischer Almanach (73). Institut für Slavische Philologie, Universität München, Institut für Slawische Philologie der Universität Wien, München – Wien, pp. 53-68.

Bogusławski, Andrzej (2009) Przypomnienie przy okazji 40-lecia Słownika Doroszewskiego. In: Czterdzieści lat minęło... Nad Słownikiem Doroszewskiego. Wydawnictwo TAKT, Warszawa, pp. 19-25. ISBN 978-83-87850-48-7

Bogusławski, Andrzej (2009) An example of non-existence of what fails to meet the proportionality requirement. In: Language, Science and Culture: Essays in Honour of Professor Jerzy Bańczerowski on the Occasion of His 70th Birthday. Językoznawstwo (30). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, pp. 85-90. ISBN 978-83-232-2017-6

Bogusławski, Andrzej (2008) Однозначное кроме. In: Динамические модели: Слова. Предложения, Текст. Сборник статей в честь Елены Падучевой. Языки русской културы, Москва, pp. 99-100.

Bogusławski, Andrzej (2008) Auf wie viele Objekte beziehen sich die polnischen /to jest/-Sätze? In: Aspekte, Kategorien und Kontakte slavischer Sprachen. Festschrift für Volkmar Lehmann zum 65. Geburtstag. Studien zur Slavistik (16). Verlags Dr. Kovač, Hamburg , pp. 34-46. ISBN 978-3-8300-3615-9

Bogusławski, Andrzej (2008) Deutsches schön oder Alternative. In: Sprache und Gesellschaft. Festschrift für Wolfgang Gladrow. Peter Lang Verlagsgruppe, Frankfurt am Main, pp. 25-42. ISBN 978-3631571170

Bogusławski, Andrzej (2008) Korespondencja z Prezesem PAU na temat badań podstawowych, organizacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. In: Kondycja nauki polskiej : Korespondencje uczonych z prezesem Polskiej Akademii Umiejetnosci na temat badan podstawowych, organizacji nauki i szkolnictwa wyzszego w Polsce. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, pp. 33-37. ISBN 9788360183717

Bogusławski, Andrzej (2008) O pewnym wykładniku równoważności lokucyjnej. In: Wiener Slawistischer Almanach. Institut für Slavische Philologie, Universität München, pp. 7-34.

Bogusławski, Andrzej (2007) Просто просто. In: Язык как материя смысла: Сборник статей к 90-летию академика Н. Ю. Шведовой. Азбуковник, pp. 87-98. ISBN 978-5-88744-073-6

Bogusławski, Andrzej (2007) Przyjacioły jak sokoły. Rzecz o tym, jak Polacy bawią się fleksją. In: Preteksty, teksty, konteksty. Akademia Świętokrzyska, Kielce, pp. 281-290.

Bogusławski, Andrzej (2006) A note of correferential iteration of 'know that'. In: Od fonemu do tekstu. Lexis, Kraków, pp. 57-67. ISBN 83-89425-24-6

Bogusławski, Andrzej (2005) О видовых соотношениях в русских глаголах с членом совершенного вида на -нуть. In: Ogród nauk filologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 69-74.

Bogusławski, Andrzej (2005) O operacjach przysłówkowych. In: Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 13-42. ISBN 83-231-1796-9

Bogusławski, Andrzej (2005) A note on the aspectual retarder in English-Russian and English-Polish translation. In: De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 399-406. ISBN 8373262679

Bogusławski, Andrzej (2004) Mетаэпистемические высказывания и их дифференциация. In: Сокровенные смыслы: слово, текст, культура: сборник статей в честь Н.Д. Арутюновой. Язык, семиотика, культура . Языки славянской культуры, Moskwa, pp. 400-411. ISBN 978-5944571687

Bogusławski, Andrzej (2003) "Może" i "być może". In: Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 11-43.

Bogusławski, Andrzej (2001) Szyk uzupełnień w polskiej frazie imiennej. In: Nie bez znaczenia ... Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15000 dni pracy naukowej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 79-86. ISBN 83-89031-01-9

Bogusławski, Andrzej (2001) The place of translational confrontative studies in linguistics. In: Ślady obecności: Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąmbskiej-Prokop przez kolegów, uczniów i przyjaciół = Traces d'une présence : mélanges offerts à Urszula Dambska-Prokop par ses collègues, élèves et amis. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 45-51. ISBN 83-233-1453-5

Bogusławski, Andrzej (2000) Die slawische Korrelation:"Aspekte - Negation". In: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, pp. 125-138. ISBN 83-232-1036-5

Bogusławski, Andrzej (2000) Glosa do kontrowersji wokół działań na quasi - tautologiach. In: Język w komunikacji. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź, pp. 53-58. ISBN 8387814296

Bogusławski, Andrzej (2000) Starać się zrozumieć tekst. In: Język współczesnej humanistyki. Biblioteka Myśli Semiotycznej (46). Znak, Język, Rzeczywistość: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa, pp. 141-169. ISBN 83-85372-35-0

Bogusławski, Andrzej (2000) Zróżnicowanie zwracania się do bliźnich - skąd ono? In: Język w komunikacji. Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, Łódż, pp. 176-179.

Bogusławski, Andrzej (1973) O rozczłonkowaniu treściowym wypowiedzenia. In: Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów Warszawa 1973. Ossolineum, Wrocław, pp. 63-70.

Book

Bogusławski, Andrzej (2013) Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej. Rozumienie, Interpretacja, Przekład, 10 . Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.

Bogusławski, Andrzej (2011) Reflections on Wierzbicka's Explications & Related Essays. BEL Studio, Warszawa. ISBN 973-83-61208-89-1

Bogusławski, Andrzej (2011) Rozstrząsania nadlingwistyczne. Bel Studio , Warszawa.

Bogusławski, Andrzej (2010) Dwa studia z teorii fleksji (i inne przyczynki). BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa. ISBN 978-83-61208-46-4

Bogusławski, Andrzej (2009) Myśli o gwiazdce i o regule. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa. ISBN 978-83-61208-30-3

Bogusławski, Andrzej (2008) O konieczności istnienia. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa. ISBN 978-83-61208-09-9

Bogusławski, Andrzej (2008) Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny. Wydawnictwo TAKT, Warszawa. ISBN 978-83-87850-42-5

Bogusławski, Andrzej (2008) Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask-Warszawa. ISBN 978-83-60178-57-7

Bogusławski, Andrzej (2007) A Study in the Linguistics-Philosophy Interface. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa. ISBN 978-83-89968-80-7

Bogusławski, Andrzej (2005) Fleksja rosyjska. Semiosis Lexicographica, 23 . Takt, Warszawa. ISBN 83-87850-22-5

Bogusławski, Andrzej and Danielewiczowa, Magdalena (2005) Verba polona abscondita. Semiosis Lexicographica . Elma Books, Warszawa. ISBN 83-86884-30-4

Bogusławski, Andrzej (2004) Aspekt i negacja. Semiosis Lexicographica . Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa. ISBN 83-910656-4-2

Bogusławski, Andrzej (1988) Język w słowniku : desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny. Studia Leksykograficzne 2 . Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-02961-8

This list was generated on Thu Aug 11 11:18:37 2022 CEST.