Items where Author is "Bień, Janusz S."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 197.

Article

Bień, Janusz S. (2018) Elektroniczny indeks do słownika Lindego. Kwartalnik Językoznawczy, 2015 (3-4). pp. 1-20. ISSN 2081-5441

Bień, Janusz S. (2017) Dwadzieścia lat Rady Języka Polskiego: uchwały ortograficzne a polszczyzna „poprawna, dobra, etyczna i estetyczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24 (2). pp. 253-302. ISSN 2450-4939

Bień, Janusz S. (2017) Otwarty dostęp do zasobów lingwistycznych w praktyce. Prace Filologiczne, LXXI. pp. 23-31. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. (2017) Status prawny uchwał ortograficznych. Język Polski, XVII (1). pp. 148-150. ISSN 0021-6941

Bień, Janusz S. (2015) O pojęciach znaku, słowa i fleksemu. Poradnik Językowy (2). pp. 66-72. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (2014) The IMPACT project Polish Ground-Truth texts as a DjVu corpus. Cognitive Studies | Études Cognitives (14). pp. 75-84. ISSN 2080-7147

Bień, Janusz S. (2013) Dygitalizacja kartotek słownikowych. Prace Filologiczne, LXIV. pp. 25-34. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. (2012) Skanowane teksty jako korpusy. Prace Filologiczne, LXIII. pp. 25-36. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. (2010) Przeszłość i przyszłość Słownika języka polskiego PAN. Wybrane aspekty prawne i informatyczne. Prace Filologiczne, LVIII. pp. 39-50. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. (2009) Facilitating access to digitalized dictionaries in DjVu format. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 9. pp. 161-170. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Moszczyński, Radosław (2008) Towards linguistic analysis of computer messages in Polish and English. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 8. pp. 288-302. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. (2007) GNU Emacs and Japanese writing. Multilingual. Language, Technology, Business., 18 (4). pp. 63-68. ISSN 1523-0309

Bień, Janusz S. (2006) Wizualizacja wyników analizy syntaktycznej. Poradnik Językowy (9 (638). pp. 24-29. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (2006) Kilka przykładów dygitalizacji słowników. Poradnik Językowy, 8 (637). pp. 55-63. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (2006) Aparat pojęciowy wybranych systemów przetwarzania tekstów polskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXII. pp. 19-30. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (2004) Standard Unicode 4.0. Wybrane pojęcia i terminy. Biuletyn GUST (20). pp. 9-14. ISSN 1230-5650

Bień, Janusz S. (2003) O ,,pierwszym rozbiorze polszczyzny'', Radzie Języka Polskiego i normalizacji. Prace Filologiczne, XLVIII. pp. 33-62. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. (2003) TexLive w sieci. Koncepcja i wykorzystanie. Biuletyn GUST (19). ISSN 1230-5650

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (2001) Analiza morfologiczna języka polskiego w praktyce. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XLVIII. pp. 171-184. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (2001) Teksty wielojęzyczne w edytorze GNU Emacs. Biuletyn GUST, 16. pp. 3-13. ISSN 1230-5650

Bień, Janusz S. (2000) Jak powstaje polska norma.Transliteracja cyrylicy (PN-ISO 9-2000). Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy (8 (16)). ISSN 1507-7187

Bień, Janusz S. (1999) Kodowanie tekstów polskich w systemach komputerowych. Postscriptum (27-29). pp. 4-27. ISSN 1427-0501

Bień, Janusz S. and Linde-Usiekniewicz, Jadwiga (1998) Elektroniczne słowniki języka polskiego. Postscriptum (24-25). pp. 17-25. ISSN 1427-0501

Bień, Janusz S. and Carlson, Piotr (1998) Polszczyzna w sieciach i zastosowaniach informatycznych. Poradnik Językowy. p. 50. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (1996) Analizatory morfologiczne dla języka polskiego. PC Kurier: najpopularniejsze w Polsce czasopismo użytkowników komputerów., 7 (23). p. 96. ISSN 0867-0153

Bień, Janusz S. (1996) Komputerowa weryfikacja formalnej gramatyki Świdzińskiego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LII. pp. 147-164. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (1995) Powierzchniowe przetwarzanie tekstów polskich. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (1992) System TEX w mojej kolekcji oprogramowania niekomercyjnego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego, XI (2).

Bień, Janusz S. (1992) Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykładzie przymiotnika). Prace Filologiczne, XXXVII. pp. 53-64. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. (1992) Uwagi o porządku alfabetycznym i leksykograficznym. Prace językoznawcze. Filologia polska, 16. pp. 51-59. ISSN 0302-2315

Bień, Janusz S. (1991) Trickle - strumyk oprogramowania. Computerworld (14 (20). pp. 18-19. ISSN 0867233S

Bień, Janusz S. (1991) Polskie litery na IBM PC. Computerworld (4(10)). pp. 9-11. ISSN 0867233S

Bień, Janusz S. (1990) On standards for Computer Modern font extensions. TUGboat. The Communications of the TEX Users Group, 11 (2). pp. 175-183. ISSN 0896-3207

Bień, Janusz S. (1990) Co to jest TEX? Wiadomości Matematyczne, XXIX (1). pp. 131-156. ISSN 0373-8302

Bień, Janusz S. (1989) Book Reviews: Natural Language Understanding and Logic Programming, II: Proceedings of the Second International Workshop. Computational Linguistics, 15 (3). p. 187. ISSN 0362-613X

Bień, Janusz S. (1988) Komputery a język naturalny. Biuletyn PTI, VI (2-3). pp. 6-7.

Bień, Janusz S. (1986) Articles, Word Order and Resource Control Hypothesis. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 159. pp. 4-20. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1986) Papers in Computational Linguistics III (redakcja). Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 159. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1986) Papers in Logic Programming II (redakcja). Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 160. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1984) Hirst G., Anaphora in Natural Language Understanding: A Survey (recenzja). Przegląd Elektrotechniczny, LX (1/1984). p. 25. ISSN 0033-2097

Bień, Janusz S. (1983) Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Zmodyfikowana notacja Tokarskiego. Poradnik Językowy (8). pp. 488-491. ISSN 0551-5343

Wilks, Yorick and Bień, Janusz S. (1983) Beliefs, Points of View, and Multiple Environments. Cognitive Science, 7 (2). pp. 95-119. ISSN 1551-6709

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) Toward computational description of written Polish. ACM SIGART Bulletin (79). p. 103. ISSN 0163-5719

Bień, Janusz S. (1982) Computational Explication of Intensionality. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107. pp. 5-23. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Siemień, Joanna (1982) Institute of Informatics Biennal Report 1980 and 1981. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 113. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1982) Papers in Computational Linguistics I (redakcja). Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (107). ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Laus-Mączyńska, Krystyna and Szpakowicz, Stanisław (1982) Parsing Free Word Order Languages in Prolog. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107. pp. 25-33. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Saloni, Zygmunt (1982) Pojęcie wyrazu morfologicznego i jego zastosowanie do opisu fleksji polskiej (wersja wstępna). Prace Filologiczne, XXXI. pp. 31-45. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. (1981) Bibliografia Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego za rok 1980. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (100). ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) On Surface-Syntactic Analysis of Polish. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 19-31. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1981) Papers in Computational Linguistics II (redakcja). Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Rogowska, Marianna (1981) [Recenzja:] Barbara Bartnicka, Roksana Sinielnikoff, Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców, Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego, 1979, s. 342. Język Polski, LXI (3-5). pp. 276-280.

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Toward Computational Description of Written Polish. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 5-8. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Toward a Parsing Method for Free Word Order Languages. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 32-43. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1980) Bibliografia Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego za rok 1979. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (88). ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1980) Institute of Informatics Biennial Report 1978 and 1979. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (90). ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1980) Letter from Warsaw. Computers and the Humanities, 47. ISSN 1574-020X (Print) 1574-0218 (Online)

Bień, Janusz S. (1980) A preliminary study on linguistic implications of resource control in natural language processing. Sprache und Datenverarbeitung, 2. pp. 152-163. ISSN 0343-5202

Bień, Janusz S. (1979) Bibliografia Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego za rok 1978. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (76). ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1979) Komputerowy system tłumaczenia dokumentów IBMER opisanych za pomocą deskryptorów (streszczenie). Biuletyn Informacyjny (3 (178). pp. 56-59.

Bień, Janusz S. (1978) Bibliografia Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego za rok 1977. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 68.

Bień, Janusz S. (1978) Informator Instytutu Informatyki UW za rok 1977. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (69). ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1978) Institute of Informatics Annual Report 1977. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (1977) Lingwistyka informatyczna we Francji. Polonica, III. pp. 234-255. ISSN 0137-9712

Bień, Janusz S. (1977) Wstępne przetwarzanie tekstów w procesie automatycznego indeksowania (streszczenie). Biuletyn Informacyjny (7 (154). pp. 38-39.

Bień, Janusz S. (1976) О модели естественного языка, основанной на понятии переменных окружений. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics (26). pp. 41-49. ISSN 0032-6585

Bień, Janusz S. (1976) Języki programowania a języki naturalne. Uwagi do artykułu Ludwika Wierzbowskiego "O pewnych różnicach systemowych między językami naturalnymi a niektórymi językami programowania". Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XXXIV. pp. 167-168. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (1976) Multiple Environments Approach to Natural Language. American Journal of Computational Linguistics, 3 (3).

Bień, Janusz S. (1975) Toward a multiple environments model of natural language. Sprawozdania Instytutu Informatyki UW, 53. pp. 3-16.

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Opis systemu MARYSIA. I. Zasady pisania scenariusza i scenopisu. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (41).

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Opis systemu MARYSIA. II. Wprowadzanie haseł do systemu. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (42). (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Opis systemu MARYSIA. III. Tworzenie części gramatycznych słowników systemu. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (43). (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Wprowadzenie do systemu MARYSIA. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (39). (Unpublished)

Bień, Janusz S. (1972) O pewnych problemach przetwarzania języków fleksyjnych na maszynach cyfrowych. Prace Filologiczne, XXIII. pp. 187-191. ISSN 2084-6045

Bień, Janusz S. (1971) An alphabetic code for the inflexional analysis of Polish texts. Algorytmy, 8 (14). pp. 5-25.

Bień, Janusz S. (1970) Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Kod parafonetyczny. Poradnik Językowy, 4 (279). pp. 222-225. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (1969) Algorytmizacja fleksji polskiej - problemy i perspektywy. Maszyny Matematyczne, V (5). pp. 15-18.

Book Section

Bień, Janusz S. (2016) Problemy kodowania znaków w korpusach historycznych. In: Semantyka a konfrontacja językowa. Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, pp. 67-76. ISBN 978-83-64031-25-0

Bień, Janusz S. (2016) Traktat Parkosza w epoce prawników i Internetu. In: Dawne z nowym łącząc...In memoriam Mariani Kucała. Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, pp. 389-396. ISBN 978-83-7306-722-6

Bień, Janusz S. (2011) Efficient search in hidden text of large DjVu documents. In: Advanced Language Technologies for Digital Libraries. Lecture Notes in Computer Science (Theoretical Computer Science and General Issues) (6699). Springer, pp. 1-14. ISBN 978-3-642-23159-9

Bień, Janusz S. (2011) Podstawowe elementy tekstów elektronicznych. In: Różne formy, różne treści. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 17-24. ISBN 978-83-62100-29-3

Bień, Janusz S. (2010) Dygitalizacja i komputeryzacja słowników na przykładzie Słownika polszczyzny XVI wieku. In: Język polski - wczoraj, dziś, jutro. Instytut Języka Polskiego PAN i Wydawnictwo LEXIS, Kraków, pp. 131-138. ISBN 978-83-89425-61-4

Bień, Janusz S. (2009) Digitalizing dictionaries of Polish. In: Methods of Lexical Analysis: Theoretical assumption and practical applications. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 37-45. ISBN 978-83-7431-190-8

Bień, Janusz S. (2009) Syntactic spreadsheets. In search for a human-readable representation of parse tree forests. In: Human Language Technology. Challenges of the Information Society. Third Language and Technology Conference, LTC 2007, Poznan, Poland, October 5-7, 2007, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Artificial Intelligence (5603). Springer, pp. 107-117. ISBN 978-3-642-04234-8

Bień, Janusz S. (2007) Innovative use of parameters in DCG-like logic grammars. In: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o., Poznań, pp. 285-289. ISBN 978-83-7177-407-2

Bień, Janusz S. (2007) [Porady językowe]. In: Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 39-40, 98, 102. ISBN 978-83-01-17383-8

Bień, Janusz S. (2007) Syntactic spreadsheets. In search for a human-readable representation of parse tree forests. In: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o., Poznań, pp. 428-432.

Bień, Janusz S. (2004) An Approach to Computational Morphology. In: Intelligent Information Processing and Web Mining. Proceedings of the International IIS:IIP WM'04 Conference held in Zakopane, Poland, May 17-20,2004. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp. 181-199. ISBN 3-540-21331-7

Bień, Janusz S. (2004) Wyrazy morfologiczne i morfosyntaktyczne w praktyce. In: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 171-182. ISBN 83-231-1760-8

Bień, Janusz S. (2003) Konstrukcje werbalne z `aż' w gramatyce Świdzińskiego. In: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 79-92. ISBN 83-231-1591-5

Bień, Janusz S. (2003) O informatyce i przyszłości polszczyzny. In: Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. Polska Akademia Nauk -- Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski -- Instytut Filologii Polskiej, Opole, pp. 81-93. ISBN 83-86881-36-4

Bień, Janusz S. and Woliński, Marcin (2003) Wzbogacony korpus Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej. In: Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 6-10. ISBN 83-87608-89-0

Bień, Janusz S. (2002) GNU Emacs 21 i LATEX2: piszemy artykuł naukowy. In: Proceedings XIII European TEX Conference, April 29–May 3, 2002, Bachotek. GUST, Bachotek, pp. 105-111. ISBN 83-910954-2-8

Bień, Janusz S. (2001) O pojęciu wyrazu morfologicznego. In: Nie bez znaczenia ... Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji 15000 dni pracy naukowej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 67-77. ISBN 83-89031-01-9

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof and Woliński, Marcin (2000) Experimental parsers of Polish. In: 3. Europäische Konferenz "Formale Beschreibung slavischer Sprachen, Leipzig 1999". Linguistische ArbeitsBerichte (75). Institut für Linguistik, Universität Leipzig, pp. 185-190. ISBN 0138-4597

Bień, Janusz S. (1999) Posłowie redaktora. In: S. Szpakowicz. Automatyczna analiza składniowa polskich zdań pisanych. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 158-162.

Bień, Janusz S. (1999) Posłowie redaktora. In: S. Szpakowicz. Formalny opis składniowy zdań polskich. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 158-162.

Bień, Janusz S. (1998) Evaluating analysers of Polish. In: Proceedings of First International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resource Association, pp. 951-955.

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (1997) Tokarski's morphological analysers of Polish. In: Proceedings of the Second European Seminar "Language Applications for Multilingual Europe". IDS - VDU, Mannheim - Kaunas, pp. 11-16.

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (1996) Analiza języka polskiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. In: Język i technologia. Problemy Współczesnej Nauki. Informatyka . Akad. Oficyna Wydaw. PLJ, Warszawa. ISBN 8371013043

Bień, Janusz S. (1994) Polish texts in multilingual environment (a case study). In: Proceedings of the Eighth European TEX Conference. UNSPECIFIED, Gdańsk, pp. 3-17.

Bień, Janusz S. (1991) Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykładzie rzeczownika). In: Studia Gramatyczne. Ossolineum, Wrocław, pp. 115-134. ISBN 83-04-03303-8

Bień, Janusz S. (1990) Towards displacement model of memory. In: Linguistic Approaches to Artificial Intelligence. Duisburg Papers on Research in Language and Culture (6). Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 1-20. ISBN 3-631-40737-8

Bień, Janusz S. (1989) Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykładzie czasownika). In: Studia z polskiej leksykografii współczesnej III. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego (376). Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok, pp. 99-130.

Bień, Janusz S. (1988) Koncepcja Tokarskiego słownikowej informacji morfologicznej. In: Studia z polskiej leksykografii współczesnej. Ossolineum, Wrocław, pp. 97-116. ISBN 8304026848

Bień, Janusz S. (1988) Toward computer usable dictionary of Polish. In: Zbornik IV. konference Računalniška obdelava jezikovnih podatkov = Proceedings of the IV-th conference Computer processing of language data : Portorož, 3.10.-7.10.1988. Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije; : Institut Jožef Stefan, Ljubljana, pp. 13-28.

Bień, Janusz S. (1987) Koncepcja hasłowej informacji morfologicznej (na przykładzie rzeczownika). In: Studia z polskiej leksykografii współczesnej II. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego (338). Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok, pp. 151-164.

Bień, Janusz S. (1986) Articles, word order and resource control hypothesis. In: Language and Discourse: Test and Protest. A Festschrift for Petr Sgall. Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe (ISSN 0165-7712) (19). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, pp. 433-454. ISBN 9027235260

Bień, Janusz S. (1985) Prolog Dialects. In: Prolog for programmers. Academic Press Professional, San Diego, CA, USA, pp. 249-255. ISBN 0-12-416521-4

Bień, Janusz S. and Kołodziejska, Hanna (1985) TeX for RIAD computers. In: Proceedings of the first European Conference on TeX for Scientific Documentation, Como, Italy. Addison-Wesley, pp. 133-140. ISBN 0201133997

Bień, Janusz S. and Wilks, Yorick (1984) Beliefs, environments and points of view. In: Artifial and Human Intelligence. Edited Review Papers Presented at the International NATO Symposium on Artificial and Human Intelligence. North-Holland, pp. 147-171. ISBN 0444865454

Bień, Janusz S. (1983) Articles and Resource Control. In: Proceedings of the 8th International Joint Conference on Artificial Intelligence. William Kaufmann, pp. 675-677.

Bień, Janusz S. (1983) Historia Prologu. In: F. Kluźniak, S. Szpakowicz. Prolog. Biblioteka Inżynierii Oprogramowania . Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, pp. 268-270. ISBN 83-204-0463-0

Bień, Janusz S. (1983) Toward computerized dictionaries for inflexional languages. Internal design philosophy. In: The Possibilities and Limits of the Computer in Producing and Publishing Dictionaries. Proceedings of the European Science Foundation Workshop, Pisa, 1981. Linguistica Computazionale. Giardini Editori e Stampatori in Pisa, Piza, pp. 77-82.

Bień, Janusz S. (1983) Wprowadzenie do gramatyk metamorficznych. In: Prolog. Biblioteka Inżynierii Oprogramowania . Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN ISBN 83-204-0463-0

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) On surface-syntactic analysis of Polish. In: Proceedings of the 10th Meeting on Automatic Text Processing, Prague 1981. Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung (VIII). Matematicko-fyzikálni fakulta UK, Praha, pp. 24-35.

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) Tendencje rozwojowe języka Prolog. In: Studia z automatyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp. 21-43. ISBN 83-01-04298-2

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) Towards a parsing method for free word order languages. In: COLING '82. Abstracts. Charles University, Prague, pp. 346-349.

Bień, Janusz S. (1981) Toward computerized dictionaries for inflexional languages. External design philosophy. In: The Mission of the Translator Today and Tomorrow. Proceedings of the IXth Congress of the International Federation of Translators. Polska Agencja Interpress, Warszawa, pp. 324-328.

Bień, Janusz S. (1980) Multiple Environments Approach to Natural Language. In: Zastosowanie maszyn matematycznych do badań nad językiem naturalnym. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 247-271.

Bień, Janusz S. and Laus-Mączyńska, Krystyna and Szpakowicz, Stanisław (1980) Parsing free word order languages in Prolog. In: Proceedings of COLING '80, 8th International Conference on Computational Linguistics, Sept. 30 - Oct. 4, 1980, Tokyo, Japan. , pp. 346-349.

Bień, Janusz S. (1980) Towards Computer Systems for Conversing in Polish. In: Computational and mathematical linguistics. Proceedings of the International Conference on Computational Linguistics. Pisa, 27 VIII-1 IX 1973. Linguistica, II. * (37). Leo S. Olschki Editore, Firenze, pp. 139-160. ISBN 88 222 2959 2

Bień, Janusz S. and Saloni, Zygmunt (1979) Концепция морфологического слова. In: Международный семинар по машинному переводу. Тезисы докладов. ВЦП Москва, Moskwa, pp. 19-20.

Wilks, Yorick and Bień, Janusz S. (1979) Speech acts and multiple environments. In: Proceedings of the 6th international joint conference on Artificial intelligence - Tokyo 1979. Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, USA, pp. 968-977. ISBN 0-934613-47-8

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław and Bolc, Leonard (1977) Bootstrapping methodology of computational linguistics research. In: Selected Topics in Information Processing. IFIP–INFOPOL–76. North-Holland Pub. Co. New York, Warsaw, pp. 205-211. ISBN 0-7204-0555-6

Bień, Janusz S. (1975) Toward a multiple environments model of natural language. In: Advance Papers of the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence. IJCAI, Tbilisi, Gruzja, ZSRR, pp. 379-382.

Bień, Janusz S. and Saloni, Zygmunt (1974) O "pisowni optymalnej" - polemicznie. In: Studia semiotyczne. Polskie Towarzystwo Semiotyczne, pp. 203-212.

Bień, Janusz S. (1973) Założenia polskiego systemu konwersacyjnego MARYSIA. In: Zastosowanie maszyn matematycznych do badań nad językiem naturalnym. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 24-33.

Bień, Janusz S. (1972) O dwóch pojęciach pożytecznych przy automatycznym przetwarzaniu tekstów. In: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. Językoznawstwo. Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973 . Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 311-315.

Monograph

Bień, Janusz S. (2013) Comments to "Poliqarp2 --- preliminary description of query language" by Dominika Pawlik, Aleksander Zabłocki, Bartosz Zaborowski of July 27, 2013. Technical Report. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych. Project Report. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Changes to the IMPACT project Polish Ground-Truth texts. Technical Report. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Delivering the IMPACT project Polish Ground-Truth texts with Poliqarp for DjVu. Technical Report. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Proof of Concept Historical Lexicon for Polish. Project Report. IMPACT. (Unpublished)

de Does, Jesse and Depuyd, Katrien and Schulz, Klaus and Gotscharek, Annette and Ringlstetter, Christoph and Bień, Janusz S. and Erjavec, Tomaž and Kučera, Karel and Martinez, Isabel and Mihov, Stoyan and Souvay, Gilles (2012) Cross-language Perspective on Lexicon Building and Deployment in IMPACT. Project Report. IMPACT. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2011) Historical Polish texts and Unicode. Introduction. Discussion Paper. Formal Linguistics Department, University of Warsaw. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2010) Historical Polish texts and Unicode. Discussion Paper. Formal Linguistics Department, University of Warsaw. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2009) Free Scans Principles. Zasady swobodnych skanów. Discussion Paper. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2000) Zestaw testów do weryfikacji i oceny analizatorów języka polskiego. Project Report. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (1998) Język polski w sieciach komputerowych. Technical Report. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bień, Janusz S. (1996) Komputerowa weryfikacja opisu składni polskiej. Technical Report. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bień, Janusz S. (1980) A preliminary study on linguistic implications of resource control in natural language understanding. Working Paper. Fondazione Dalle Molle.

Bień, Janusz S. (1974) Opis systemu PROLOG. Other. Uniwersytet Warszawski.

Conference or Workshop Item

Bień, Janusz S. (2014) Humanistyka cyfrowa. Wybrane przykłady. In: Humanistyka cyfrowa. Projekty, ludzie, teoria., Warszawa. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Sarnecki, Mateusz (2014) Przyrostowa metoda dygitalizacji słowników. In: Leksykografia polska, ukraińska, bułgarska: słowniki tradycyjne i elektroniczne, 13-14.11.2014, Warszawa. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Sarnecki, Mateusz (2014) An incremental approach to retrodigitization. In: ENeL-WG2 meeting, Bolzano. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2013) Przeglądanie zdygitalizowanych fiszek (na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych). In: i3: Internet – Infrastruktury – Innowacje, 16-17 kwietnia 2013, Poznań. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Scanned publications in digital libraries: new Open Source DjVu tools. In: the Library 2.012 worldwide virtual conference, October 3 - 5, 2012, Internet. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Eksperymentalne korpusy dawnych tekstów polskich. In: Seminarium "Przetwarzanie języka naturalnego", Warszawa, Instytut Podstaw Informatyki PAN. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Przeglądarki materiałów leksykograficznych. In: Seminarium "Przetwarzanie języka naturalnego", Warszawa, Instytut Podstaw Informatyki PAN. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. (2012) Słownik Lindego jako korpus. In: Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771 – 1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165 rocznicę śmierci., 19 – 20 listopada 2012 roku, Warszawa. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2011) Dygitalizacja słowników historycznych w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW. In: Seminarium "Przetwarzanie języka naturalnego", 10 stycznia 2011, Warszawa, Instytut Podstaw Informatyki PAN. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2011) Polish language resources in IMPACT project. In: IMPACT Final Conference 2011. Digitisation & OCR: Better, faster, cheaper, 24-25 October 2011, London. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2011) Polskie zasoby językowe w projekcie IMPACT. In: Konferencja "Polskie biblioteki cyfrowe", 12 października 2011, Poznań. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2010) Polish language resources relevant for the IMPACT project. In: IMPACT Munich meeting, 11-12 February 2010, Munich, Germany. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2010) Scanned texts as corpora - a case study. In: SLAVICORP. CORPORA OF SLAVIC LANGUAGES, 22-23 November 2010, University of Warsaw. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (2010) UWAR progress report. In: IMPACT All Staff Meeting, 23-25 November 2010, Alicante, Spain. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2004) Językoznawcy w Internecie. Listy pocztowe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. In: Festiwal Nauki, Warszawa. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2004) Kilka uwag o słownikach przyszłości i Radzie Języka Polskiego. In: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 4.04.2004, Toruń. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2004) O informatyce i przyszłości polszczyzny. In: Towarzystwo Kultury Języka, 19.01.2004, Warszawa. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2004) Kilka uwag o słownikach przyszlości. In: Przyszłość słowników w Polsce, 1-2.04.2004, Kamień Śląski. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2004) Uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego a komunikacja prawna. In: Język a prawo,, 2-4 grudnia 2004, Warszawa. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2003) Adekwatna reprezentacja elektroniczna tekstów pisanych. In: LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 12-13.09.2003, Tarnów. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2003) Debian GNU/Linux as a Japanese language teaching tool. In: 10th International Conference of European Association for Japanese Studies, August 27-30, 2003, Warsaw, Poland. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2001) Język naturalny i komputer (komputery i teksty). In: XXVII Szkoła Matematyki Poglądowej, 24-28 sierpnia 2001, Grzegorzewice. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (1996) Processing Polish with metamorphosis grammars. In: Proceedings of the Tübingen East-West Computational Linguistics Meeting, 16-27 September 1996, Tübingen. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (1993) Wybrane standardy przetwarzania tekstów. In: Komputerowa Analiza Tekstu, 16-18.11. 1993, Karpacz. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Nalbach, Małgorzata (1984) Experiments in parsing Polish — a progress report. In: the First International Workshop on Natural Language Understanding and Logic Programming, 18-20 September, 1984, Rennes. (Unpublished)

Book

Bień, Janusz S. (2009) Problemy formalnego opisu składni polskiej. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-61208-22-8

Bień, Janusz S. (2006) Słownik polszczyzny XVI wieku T. 1: A - Bany. Edycja DjVu. Bąk, Stanisław and Mayenowa, Maria Renata and Pepłowski, Franciszek, eds. Słownik polszczyzny XVI wieku (red. S. Bąk, M. R. Mayenowa, F. Pepłowski), I . Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, publikacja internetowa (witryna "Komputery i Polszczyzna", serwer Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego).

Bień, Janusz S. (2006) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I (1880) - t. XVI (1902) (przygotowanie wersji elektronicznej). Płyta DVD. Zbiory XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie . Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 83-924821-0-7

Bień, Janusz S. (2006) „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza (przygotowanie wersji elektronicznej). Płyta CD. Stare druki Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie . Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 978-83-924821-1-6

Bień, Janusz S. (1991) Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Dissertationes Univesitatis Varsoviensis - ISSN 0509-7177 (383). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 83-230-0390-4

Thesis

Bień, Janusz S. (1977) Wielośrodowiskowy model języka naturalnego. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Uniwersytet Warszawski [Warsaw University = University of Warsaw].

Bień, Janusz S. (1969) Algorytm koniugacji polskiej - programy na maszynę GIER. Masters thesis, Uniwersytet Warszawski.

Teaching Resource

Bień, Janusz S. (2014) djview4poliqarp 1.6. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2014) Humanistyka cyfrowa w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2014) Podstawowe jednostki tekstów elektronicznych. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) DjVu i dygitalizacja słowników. Prezentacja problematyki i tematów prac magisterskich. [Teaching Resource]

Bień, Janusz S. (2012) Od skanów do Unicode. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Oferta dydaktyczna 2012/2013 dla Instytutu Informatyki UW. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2012) Poliqarp (for DjVu). Wprowadzenie do składni kwerend (wersja bardzo wstępna). [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2010) Biblioteki cyfrowe i dygitalizacja tekstów 2010/2011. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2010) Budowa słowników elektronicznych 2010/2011. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (2010) Słowniki elektroniczne i dygitalizacja tekstów. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2008) Narzędzia do analizy tekstowej warstwy dokumentów DjVu. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2008) Tekstowe digitalizacje słowników tradycyjnych. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2006) Protokół słownikowy DICT. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2002) Wstępna instrukcja użytkowania słowników w formacie DICT za pomocą edytora GNU Emacs 21 z pakietem lookup. [Teaching Resource] (Unpublished)

Other

Bień, Janusz S. (2013) Przeglądanie fiszek Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. (Unpublished)

Bień, Janusz S. (2006) Słownik polszczyzny XVI wieku T. 1: A - Bany (przygotowanie wersji internetowej). Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bień, Janusz S. (2005) Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego (redakcja reprintu i wersji elektronicznej zeszytu 1.). Wiedza Powszechna, Warszawa.

Bień, Janusz S. (2005) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I (1880) - t. XVI (1902) (wydanie elektroniczne). Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bień, Janusz S. (2005) „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza (Słownik Knapskiego). Tomy I i II. Wydanie elektroniczne DjVuLibre. Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bień, Janusz S. (2005) Zawartość Biuletynu PTJ. Zeszyty od I (1927) do LX (2004) (redakcja reprintu i wersji elektronicznej). Wiedza Powszechna, Warszawa.

Bień, Janusz S. and Linde-Usiekniewicz, Jadwiga (1997) Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (pierwodruk 1958-1969). Przedruk elektroniczny 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Komunikacja człowieka z komputerem w języku naturalnym. Instytut Informatyki UW.

This list was generated on Sat Oct 1 10:47:54 2022 CEST.