Items where Subject is "P Language and Literature > PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 79.

Article

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Wprowadzenie do systemu MARYSIA. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (39). (Unpublished)

Bień, Janusz S. (1969) Algorytmizacja fleksji polskiej - problemy i perspektywy. Maszyny Matematyczne, V (5). pp. 15-18.

Bień, Janusz S. (2006) Aparat pojęciowy wybranych systemów przetwarzania tekstów polskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXII. pp. 19-30. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (1986) Articles, Word Order and Resource Control Hypothesis. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 159. pp. 4-20. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (2009) Facilitating access to digitalized dictionaries in DjVu format. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 9. pp. 161-170. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. (1996) Komputerowa weryfikacja formalnej gramatyki Świdzińskiego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LII. pp. 147-164. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (1972) O pewnych problemach przetwarzania języków fleksyjnych na maszynach cyfrowych. Prace Filologiczne, XXIII. pp. 187-191. ISSN 2084-6045

Bień, Janusz S. (1983) Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Zmodyfikowana notacja Tokarskiego. Poradnik Językowy (8). pp. 488-491. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Moszczyński, Radosław (2008) Towards linguistic analysis of computer messages in Polish and English. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 8. pp. 288-302. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. and Carlson, Piotr (1998) Polszczyzna w sieciach i zastosowaniach informatycznych. Poradnik Językowy. p. 50. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. and Linde-Usiekniewicz, Jadwiga (1998) Elektroniczne słowniki języka polskiego. Postscriptum (24-25). pp. 17-25. ISSN 1427-0501

Bień, Janusz S. and Saloni, Zygmunt (1982) Pojęcie wyrazu morfologicznego i jego zastosowanie do opisu fleksji polskiej (wersja wstępna). Prace Filologiczne, XXXI. pp. 31-45. ISSN 0138-0567

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (2001) Analiza morfologiczna języka polskiego w praktyce. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XLVIII. pp. 171-184. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) On Surface-Syntactic Analysis of Polish. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 19-31. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Toward Computational Description of Written Polish. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 5-8. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Toward a Parsing Method for Free Word Order Languages. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 32-43. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) Toward computational description of written Polish. ACM SIGART Bulletin (79). p. 103. ISSN 0163-5719

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Opis systemu MARYSIA. I. Zasady pisania scenariusza i scenopisu. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (41).

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Opis systemu MARYSIA. II. Wprowadzanie haseł do systemu. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (42). (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Łukaszewicz, Witold and Szpakowicz, Stanisław (1973) Opis systemu MARYSIA. III. Tworzenie części gramatycznych słowników systemu. Sprawozdania IMM i ZON UW. Instytut Maszyn Matematycznych i Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego (43). (Unpublished)

Bogusławski, Andrzej (2008) Glossa do refleksji ... prof. Renaty Grzegorczykowej. Przegląd Humanistyczny , LII. p. 129. ISSN 1643-3319

Bogusławski, Andrzej (2009) Polski rozkaźnik w ujęciu operacyjnym. Poradnik Językowy, 1 (660). pp. 3-12. ISSN 0551-5343

Bogusławski, Andrzej (2011) De omnibus dubitandum. Journal of Pragmatics, 43 (4). pp. 1148-1153. ISSN 03782166

Danielewiczowa, Magdalena (2009) Jak używamy słowa "spokojnie"? Poradnik Językowy, 1 (660). pp. 29-39. ISSN 0551-5343

Danielewiczowa, Magdalena (2011) W sprawie spokojnie. Autokorekta. Poradnik Językowy (1). pp. 27-34. ISSN 0551-5343

Derwojedowa, Magdalena and Zawisławska, Magdalena and Bilińska, Joanna A. and Głąbska, Maria (2008) Nouns in the WordNet for Polish. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 8. pp. 211-222. ISSN 1641-9758

Gladney, Frank Y. (1994) Jan Tokarski Redivivus. Journal of Slavic Linguistics, 2 (2). pp. 304-317. ISSN 1068-2090

Wajszczuk, Jadwiga (2010) Functional Class (so Called "Part of Speech") Assignment as a Kind of Meaning-Bound Word Syntactic Information. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 10. pp. 15-33. ISSN 1641-9758

Wajszczuk, Jadwiga (2011) Oprócz – jaka to część mowy. Poradnik Językowy (1). pp. 96-109. ISSN 0551-5343

Book Section

Bień, Janusz S. (2004) An Approach to Computational Morphology. In: Intelligent Information Processing and Web Mining. Proceedings of the International IIS:IIP WM'04 Conference held in Zakopane, Poland, May 17-20,2004. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp. 181-199. ISBN 3-540-21331-7

Bień, Janusz S. (2009) Digitalizing dictionaries of Polish. In: Methods of Lexical Analysis: Theoretical assumption and practical applications. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 37-45. ISBN 978-83-7431-190-8

Bień, Janusz S. (2010) Dygitalizacja i komputeryzacja słowników na przykładzie Słownika polszczyzny XVI wieku. In: Język polski - wczoraj, dziś, jutro. Instytut Języka Polskiego PAN i Wydawnictwo LEXIS, Kraków, pp. 131-138. ISBN 978-83-89425-61-4

Bień, Janusz S. (1998) Evaluating analysers of Polish. In: Proceedings of First International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resource Association, pp. 951-955.

Bień, Janusz S. (1988) Koncepcja Tokarskiego słownikowej informacji morfologicznej. In: Studia z polskiej leksykografii współczesnej. Ossolineum, Wrocław, pp. 97-116. ISBN 8304026848

Bień, Janusz S. (1991) Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykładzie rzeczownika). In: Studia Gramatyczne. Ossolineum, Wrocław, pp. 115-134. ISBN 83-04-03303-8

Bień, Janusz S. (2003) Konstrukcje werbalne z `aż' w gramatyce Świdzińskiego. In: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 79-92. ISBN 83-231-1591-5

Bień, Janusz S. (2007) [Porady językowe]. In: Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 39-40, 98, 102. ISBN 978-83-01-17383-8

Bień, Janusz S. (1999) Posłowie redaktora. In: S. Szpakowicz. Automatyczna analiza składniowa polskich zdań pisanych. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 158-162.

Bień, Janusz S. (1999) Posłowie redaktora. In: S. Szpakowicz. Formalny opis składniowy zdań polskich. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 158-162.

Bień, Janusz S. (1975) Toward a multiple environments model of natural language. In: Advance Papers of the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence. IJCAI, Tbilisi, Gruzja, ZSRR, pp. 379-382.

Bień, Janusz S. (2004) Wyrazy morfologiczne i morfosyntaktyczne w praktyce. In: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 171-182. ISBN 83-231-1760-8

Bień, Janusz S. (1973) Założenia polskiego systemu konwersacyjnego MARYSIA. In: Zastosowanie maszyn matematycznych do badań nad językiem naturalnym. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 24-33.

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof (1997) Tokarski's morphological analysers of Polish. In: Proceedings of the Second European Seminar "Language Applications for Multilingual Europe". IDS - VDU, Mannheim - Kaunas, pp. 11-16.

Bień, Janusz S. and Szafran, Krzysztof and Woliński, Marcin (2000) Experimental parsers of Polish. In: 3. Europäische Konferenz "Formale Beschreibung slavischer Sprachen, Leipzig 1999". Linguistische ArbeitsBerichte (75). Institut für Linguistik, Universität Leipzig, pp. 185-190. ISBN 0138-4597

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) On surface-syntactic analysis of Polish. In: Proceedings of the 10th Meeting on Automatic Text Processing, Prague 1981. Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung (VIII). Matematicko-fyzikálni fakulta UK, Praha, pp. 24-35.

Bień, Janusz S. and Woliński, Marcin (2003) Wzbogacony korpus Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej. In: Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 6-10. ISBN 83-87608-89-0

Bilińska, Joanna A. (2008) Opis programu "Kolokacje" i możliwości jego wykorzystania. In: Rozmaitości językoznawcze 2. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 37-48. ISBN 978-83-89663-73-3

Bogusławski, Andrzej (2007) Просто просто. In: Язык как материя смысла: Сборник статей к 90-летию академика Н. Ю. Шведовой. Азбуковник, pp. 87-98. ISBN 978-5-88744-073-6

Bogusławski, Andrzej (2008) Однозначное кроме. In: Динамические модели: Слова. Предложения, Текст. Сборник статей в честь Елены Падучевой. Языки русской културы, Москва, pp. 99-100.

Bogusławski, Andrzej (2005) О видовых соотношениях в русских глаголах с членом совершенного вида на -нуть. In: Ogród nauk filologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 69-74.

Bogusławski, Andrzej (2008) Auf wie viele Objekte beziehen sich die polnischen /to jest/-Sätze? In: Aspekte, Kategorien und Kontakte slavischer Sprachen. Festschrift für Volkmar Lehmann zum 65. Geburtstag. Studien zur Slavistik (16). Verlags Dr. Kovač, Hamburg , pp. 34-46. ISBN 978-3-8300-3615-9

Bogusławski, Andrzej (2008) O pewnym wykładniku równoważności lokucyjnej. In: Wiener Slawistischer Almanach. Institut für Slavische Philologie, Universität München, pp. 7-34.

Bogusławski, Andrzej (2007) Przyjacioły jak sokoły. Rzecz o tym, jak Polacy bawią się fleksją. In: Preteksty, teksty, konteksty. Akademia Świętokrzyska, Kielce, pp. 281-290.

Bogusławski, Andrzej (2009) Przypomnienie przy okazji 40-lecia Słownika Doroszewskiego. In: Czterdzieści lat minęło... Nad Słownikiem Doroszewskiego. Wydawnictwo TAKT, Warszawa, pp. 19-25. ISBN 978-83-87850-48-7

Bogusławski, Andrzej (2011) A brief account of an item in linguistic phenomenology. In: Слово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика Ю.Д. Апресяна. ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, Moskwa, pp. 673-680.

Bogusławski, Andrzej (2006) A note of correferential iteration of 'know that'. In: Od fonemu do tekstu. Lexis, Kraków, pp. 57-67. ISBN 83-89425-24-6

Danielewiczowa, Magdalena (2008) Jak nie należy opisywać przysłówków epistemicznych? In: Wiener Slawistischer Almanach. Institut für Slavische Philologie, Universität München, pp. 35-56.

Ogrodniczuk, Maciej (2003) Nowa edycja wzbogaconego korpusu słownika frekwencyjnego. In: Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. Polska Akademia Nauk --- Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski --- Instytut Filologii Polskiej, Opole, pp. 181-190. ISBN 83-86881-36-4

Monograph

Bień, Janusz S. (1998) Język polski w sieciach komputerowych. Technical Report. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bień, Janusz S. (1996) Komputerowa weryfikacja opisu składni polskiej. Technical Report. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Conference or Workshop Item

Bień, Janusz S. (1996) Processing Polish with metamorphosis grammars. In: Proceedings of the Tübingen East-West Computational Linguistics Meeting, 16-27 September 1996, Tübingen. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Sarnecki, Mateusz (2014) Przyrostowa metoda dygitalizacji słowników. In: Leksykografia polska, ukraińska, bułgarska: słowniki tradycyjne i elektroniczne, 13-14.11.2014, Warszawa. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Sarnecki, Mateusz (2014) An incremental approach to retrodigitization. In: ENeL-WG2 meeting, Bolzano. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Nalbach, Małgorzata (1984) Experiments in parsing Polish — a progress report. In: the First International Workshop on Natural Language Understanding and Logic Programming, 18-20 September, 1984, Rennes. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2017) Describing Linde dictionary of Polishfor retro-digitisation purposes. In: ENeL TRAINING SCHOOL 2017The Lexical and Phraseological Landscape: Old Boundaries, New Beginnings, 7-9.06.2017, Waterford, Ireland. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2014) Język słoweński w słowniku Lindego. In: Polyslav-XVIII, Budapeszt. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2015) Linde’s dictionary of Polish. In: ENeL TRAINING SCHOOL 2015 Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries, 6 ‒ 10 July 2015, Lisbon, Portugal. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2017) Linde’s dictionary of Polish – new retro-digitisation and electronic word index. In: RETRO-DIGITIZED DICTIONARIES. COST ENeL WG2 meeting, 24-25.02.2017, Budapeszt (Węgry). (Unpublished)

Book

Zaron, Zofia, ed. (2011) Bibliografia prac Andrzeja Bogusławskiego. Zaron, Zofia, ed. Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 978-83-62100-21-7

Bień, Janusz S. (1991) Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Dissertationes Univesitatis Varsoviensis - ISSN 0509-7177 (383). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 83-230-0390-4

Bień, Janusz S. (2009) Problemy formalnego opisu składni polskiej. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-61208-22-8

Bień, Janusz S. (2006) Słownik polszczyzny XVI wieku T. 1: A - Bany. Edycja DjVu. Bąk, Stanisław and Mayenowa, Maria Renata and Pepłowski, Franciszek, eds. Słownik polszczyzny XVI wieku (red. S. Bąk, M. R. Mayenowa, F. Pepłowski), I . Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, publikacja internetowa (witryna "Komputery i Polszczyzna", serwer Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego).

Bogusławski, Andrzej (2008) Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny. Wydawnictwo TAKT, Warszawa. ISBN 978-83-87850-42-5

Bogusławski, Andrzej (2008) Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask-Warszawa. ISBN 978-83-60178-57-7

Bogusławski, Andrzej (2013) Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej. Rozumienie, Interpretacja, Przekład, 10 . Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.

Danielewiczowa, Magdalena (2012) W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-7798-034-7

Kurcz, Ida and Lewicki, Andrzej and Sambor, Jadwiga and Woronczak, Jerzy (2001) Numeryczne kody gramatyczne we wzbogaconym korpusie Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej. Bień, Janusz S. and Woliński, Marcin, eds. . (Unpublished)

Thesis

Bień, Janusz S. (1969) Algorytm koniugacji polskiej - programy na maszynę GIER. Masters thesis, Uniwersytet Warszawski.

Ogrodniczuk, Maciej (2006) Weryfikacja korpusu wypowiedników polskich (z wykorzystaniem gramatyki formalnej Świdzińskiego). ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Uniwersytet Warszawski.

This list was generated on Tue Nov 13 04:22:38 2018 CET.