Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 113.

Article

Bień, Janusz S. (1988) Komputery a język naturalny. Biuletyn PTI, VI (2-3). pp. 6-7.

Bień, Janusz S. (1976) О модели естественного языка, основанной на понятии переменных окружений. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics (26). pp. 41-49. ISSN 0032-6585

Bień, Janusz S. (1996) Analizatory morfologiczne dla języka polskiego. PC Kurier: najpopularniejsze w Polsce czasopismo użytkowników komputerów., 7 (23). p. 96. ISSN 0867-0153

Bień, Janusz S. (1989) Book Reviews: Natural Language Understanding and Logic Programming, II: Proceedings of the Second International Workshop. Computational Linguistics, 15 (3). p. 187. ISSN 0362-613X

Bień, Janusz S. (1982) Computational Explication of Intensionality. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107. pp. 5-23. ISSN 0239-4359

Bień, Janusz S. (2009) Facilitating access to digitalized dictionaries in DjVu format. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 9. pp. 161-170. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. (2007) GNU Emacs and Japanese writing. Multilingual. Language, Technology, Business., 18 (4). pp. 63-68. ISSN 1523-0309

Bień, Janusz S. (1984) Hirst G., Anaphora in Natural Language Understanding: A Survey (recenzja). Przegląd Elektrotechniczny, LX (1/1984). p. 25. ISSN 0033-2097

Bień, Janusz S. (2000) Jak powstaje polska norma.Transliteracja cyrylicy (PN-ISO 9-2000). Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy (8 (16)). ISSN 1507-7187

Bień, Janusz S. (1976) Języki programowania a języki naturalne. Uwagi do artykułu Ludwika Wierzbowskiego "O pewnych różnicach systemowych między językami naturalnymi a niektórymi językami programowania". Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XXXIV. pp. 167-168. ISSN 0032-3802

Bień, Janusz S. (2006) Kilka przykładów dygitalizacji słowników. Poradnik Językowy, 8 (637). pp. 55-63. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (1979) Komputerowy system tłumaczenia dokumentów IBMER opisanych za pomocą deskryptorów (streszczenie). Biuletyn Informacyjny (3 (178). pp. 56-59.

Bień, Janusz S. (1977) Lingwistyka informatyczna we Francji. Polonica, III. pp. 234-255. ISSN 0137-9712

Bień, Janusz S. (1976) Multiple Environments Approach to Natural Language. American Journal of Computational Linguistics, 3 (3).

Bień, Janusz S. (1972) O pewnych problemach przetwarzania języków fleksyjnych na maszynach cyfrowych. Prace Filologiczne, XXIII. pp. 187-191. ISSN 2084-6045

Bień, Janusz S. (1975) Toward a multiple environments model of natural language. Sprawozdania Instytutu Informatyki UW, 53. pp. 3-16.

Bień, Janusz S. (2006) Wizualizacja wyników analizy syntaktycznej. Poradnik Językowy (9 (638). pp. 24-29. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (1977) Wstępne przetwarzanie tekstów w procesie automatycznego indeksowania (streszczenie). Biuletyn Informacyjny (7 (154). pp. 38-39.

Bień, Janusz S. (1970) Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Kod parafonetyczny. Poradnik Językowy, 4 (279). pp. 222-225. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. (1971) An alphabetic code for the inflexional analysis of Polish texts. Algorytmy, 8 (14). pp. 5-25.

Bień, Janusz S. (1980) A preliminary study on linguistic implications of resource control in natural language processing. Sprache und Datenverarbeitung, 2. pp. 152-163. ISSN 0343-5202

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Moszczyński, Radosław (2008) Towards linguistic analysis of computer messages in Polish and English. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 8. pp. 288-302. ISSN 1641-9758

Bień, Janusz S. and Carlson, Piotr (1998) Polszczyzna w sieciach i zastosowaniach informatycznych. Poradnik Językowy. p. 50. ISSN 0551-5343

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1981) Toward a Parsing Method for Free Word Order Languages. Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 110. pp. 32-43. ISSN 0239-4359

Bogusławski, Andrzej (2010) Уступительность как метатекстовое явление. Lingua Posnaniensis, LII. pp. 7-13. ISSN 0079-4740

Bogusławski, Andrzej (2007) Mówiąc językiem nienawiści. Uniwersytet Warszawski (2). pp. 34-35. ISSN 1640-2758

Bogusławski, Andrzej (2009) Polski rozkaźnik w ujęciu operacyjnym. Poradnik Językowy, 1 (660). pp. 3-12. ISSN 0551-5343

Bogusławski, Andrzej (2007) Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich relacji wzajemnej. Przegląd Humanistyczny , LI (1). pp. 1-7. ISSN 1643-3319

Bogusławski, Andrzej (2012) Częstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LVII. 299-313. ISSN 0032-3802

Bogusławski, Andrzej (2012) Głos w dyskusji panelowej na temat głównych nurtów językoznawstwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LVII. pp. 87-91. ISSN 0032-3802

Bogusławski, Andrzej (2011) Głos w dyskusji panelowej na temat głównych nurtów metodologicznych językoznawstwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXVII. pp. 93-99. ISSN 0032-3802

Bogusławski, Andrzej (2005) Przypomnienia metodologiczne. Uzupełnienia. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXI. pp. 189-196.

Bogusławski, Andrzej (2002) To jest `das ist` - unteilbare Spracheinheiten? Doch! Teil 1. Die Welt Der Slaven, XLVII. pp. 131-154. ISSN 0043-2520

Bogusławski, Andrzej (2002) To jest `das ist` - unteilbare Spracheinheiten? Doch! Teil 2. Die Welt Der Slaven, XLVII. pp. 154-251. ISSN 0043-2520

Danielewiczowa, Magdalena (2009) Jak używamy słowa "spokojnie"? Poradnik Językowy, 1 (660). pp. 29-39. ISSN 0551-5343

Danielewiczowa, Magdalena (2012) Czy aby Maciej mi przytaknie? O statusie aby w pytaniach rozstrzygnięcia. Linguistica Copernicana, 7 (1). pp. 87-98. ISSN 2080-1068

Danielewiczowa, Magdalena (2011) W sprawie spokojnie. Autokorekta. Poradnik Językowy (1). pp. 27-34. ISSN 0551-5343

Derwojedowa, Magdalena and Zawisławska, Magdalena and Bilińska, Joanna A. and Głąbska, Maria (2008) Nouns in the WordNet for Polish. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 8. pp. 211-222. ISSN 1641-9758

Wajszczuk, Jadwiga (2000) Can a division of lexemes according to syntactic criteria be consistent? Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LV. pp. 19-38. ISSN 0032-3802

Wajszczuk, Jadwiga (2010) Functional Class (so Called "Part of Speech") Assignment as a Kind of Meaning-Bound Word Syntactic Information. Studia Kognitywne - Études Cognitives, 10. pp. 15-33. ISSN 1641-9758

Wajszczuk, Jadwiga (2011) Oprócz – jaka to część mowy. Poradnik Językowy (1). pp. 96-109. ISSN 0551-5343

Book Section

Bień, Janusz S. (2007) Innovative use of parameters in DCG-like logic grammars. In: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o., Poznań, pp. 285-289. ISBN 978-83-7177-407-2

Bień, Janusz S. (2007) Syntactic spreadsheets. In search for a human-readable representation of parse tree forests. In: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o., Poznań, pp. 428-432.

Bień, Janusz S. (1983) Articles and Resource Control. In: Proceedings of the 8th International Joint Conference on Artificial Intelligence. William Kaufmann, pp. 675-677.

Bień, Janusz S. (1986) Articles, word order and resource control hypothesis. In: Language and Discourse: Test and Protest. A Festschrift for Petr Sgall. Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe (ISSN 0165-7712) (19). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, pp. 433-454. ISBN 9027235260

Bień, Janusz S. (2009) Digitalizing dictionaries of Polish. In: Methods of Lexical Analysis: Theoretical assumption and practical applications. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 37-45. ISBN 978-83-7431-190-8

Bień, Janusz S. (2010) Dygitalizacja i komputeryzacja słowników na przykładzie Słownika polszczyzny XVI wieku. In: Język polski - wczoraj, dziś, jutro. Instytut Języka Polskiego PAN i Wydawnictwo LEXIS, Kraków, pp. 131-138. ISBN 978-83-89425-61-4

Bień, Janusz S. (2002) GNU Emacs 21 i LATEX2: piszemy artykuł naukowy. In: Proceedings XIII European TEX Conference, April 29–May 3, 2002, Bachotek. GUST, Bachotek, pp. 105-111. ISBN 83-910954-2-8

Bień, Janusz S. (1988) Koncepcja Tokarskiego słownikowej informacji morfologicznej. In: Studia z polskiej leksykografii współczesnej. Ossolineum, Wrocław, pp. 97-116. ISBN 8304026848

Bień, Janusz S. (1991) Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykładzie rzeczownika). In: Studia Gramatyczne. Ossolineum, Wrocław, pp. 115-134. ISBN 83-04-03303-8

Bień, Janusz S. (1980) Multiple Environments Approach to Natural Language. In: Zastosowanie maszyn matematycznych do badań nad językiem naturalnym. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 247-271.

Bień, Janusz S. (2001) O pojęciu wyrazu morfologicznego. In: Nie bez znaczenia ... Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji 15000 dni pracy naukowej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 67-77. ISBN 83-89031-01-9

Bień, Janusz S. (2011) Podstawowe elementy tekstów elektronicznych. In: Różne formy, różne treści. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 17-24. ISBN 978-83-62100-29-3

Bień, Janusz S. (1975) Toward a multiple environments model of natural language. In: Advance Papers of the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence. IJCAI, Tbilisi, Gruzja, ZSRR, pp. 379-382.

Bień, Janusz S. (1988) Toward computer usable dictionary of Polish. In: Zbornik IV. konference Računalniška obdelava jezikovnih podatkov = Proceedings of the IV-th conference Computer processing of language data : Portorož, 3.10.-7.10.1988. Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije; : Institut Jožef Stefan, Ljubljana, pp. 13-28.

Bień, Janusz S. (1981) Toward computerized dictionaries for inflexional languages. External design philosophy. In: The Mission of the Translator Today and Tomorrow. Proceedings of the IXth Congress of the International Federation of Translators. Polska Agencja Interpress, Warszawa, pp. 324-328.

Bień, Janusz S. (1983) Toward computerized dictionaries for inflexional languages. Internal design philosophy. In: The Possibilities and Limits of the Computer in Producing and Publishing Dictionaries. Proceedings of the European Science Foundation Workshop, Pisa, 1981. Linguistica Computazionale. Giardini Editori e Stampatori in Pisa, Piza, pp. 77-82.

Bień, Janusz S. (1980) Towards Computer Systems for Conversing in Polish. In: Computational and mathematical linguistics. Proceedings of the International Conference on Computational Linguistics. Pisa, 27 VIII-1 IX 1973. Linguistica, II. * (37). Leo S. Olschki Editore, Firenze, pp. 139-160. ISBN 88 222 2959 2

Bień, Janusz S. and Saloni, Zygmunt (1979) Концепция морфологического слова. In: Международный семинар по машинному переводу. Тезисы докладов. ВЦП Москва, Moskwa, pp. 19-20.

Bień, Janusz S. and Saloni, Zygmunt (1974) O "pisowni optymalnej" - polemicznie. In: Studia semiotyczne. Polskie Towarzystwo Semiotyczne, pp. 203-212.

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław (1982) Towards a parsing method for free word order languages. In: COLING '82. Abstracts. Charles University, Prague, pp. 346-349.

Bień, Janusz S. and Szpakowicz, Stanisław and Bolc, Leonard (1977) Bootstrapping methodology of computational linguistics research. In: Selected Topics in Information Processing. IFIP–INFOPOL–76. North-Holland Pub. Co. New York, Warsaw, pp. 205-211. ISBN 0-7204-0555-6

Bień, Janusz S. and Wilks, Yorick (1984) Beliefs, environments and points of view. In: Artifial and Human Intelligence. Edited Review Papers Presented at the International NATO Symposium on Artificial and Human Intelligence. North-Holland, pp. 147-171. ISBN 0444865454

Bilińska, Joanna A. (2012) Составление перечня сокращенных названий языков в рамках проекта дигитализации «Словаря польского языка» С.Б.Линде. In: Информационные технологии и письменное наследие. El'Manuscript-2012. IV научная конференция. Петрозаводский государственный университет, Ижевский государственный технический университет, Petrozawodsk, Iżewsk, pp. 34-43. ISBN 978-5-8021-1402-5

Bilińska, Joanna A. (2011) Describing Linde’s Dictionary of Polish for Digitalisation Purposes. In: Electronic lexicography in the 21st century: new applications for new users (eLex 2011). Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, pp. 43-51. ISBN 978-961-92983-3-6

Bilińska, Joanna A. (2008) Opis programu "Kolokacje" i możliwości jego wykorzystania. In: Rozmaitości językoznawcze 2. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 37-48. ISBN 978-83-89663-73-3

Bogusławski, Andrzej (2011) The 4- or 3-item structure of propositions. Evidence from the functor 'depend on'. In: Różne formy, różne treści. Prace ofiarowane Profesorowi Markowi Świdzińskemu z okazji 40-lecia pracy naukowej. Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa, pp. 25-35. ISBN 978-83-62100-29-3

Bogusławski, Andrzej (2012) Laudacja. In: Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Jurijowi Apresjanowi. Biuro Promocji UW, Warszawa, pp. 31-38.

Bogusławski, Andrzej (1973) O rozczłonkowaniu treściowym wypowiedzenia. In: Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów Warszawa 1973. Ossolineum, Wrocław, pp. 63-70.

Bogusławski, Andrzej (2012) Przemówienie. In: Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Andrzeja Bogusławskiego: Warszawa, 5 czerwca 2012 roku. Biuro Promocji UW, Warszawa, pp. 45-59.

Bogusławski, Andrzej (2011) Thinking one’s wishes and acting according to one’s wishes, The imperative and related tools revisited. In: Theory of Imperatives from Different Points of View. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (6). Semper, Warszawa, pp. 137-147. ISBN 978-83-7507-078-1

Bogusławski, Andrzej (2010) Wspomnienia. In: Ze wspomnień polskich językoznawców. Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, pp. 7-92. ISBN 978-83-60178-79-9

Bogusławski, Andrzej (2011) A brief account of an item in linguistic phenomenology. In: Слово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика Ю.Д. Апресяна. ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, Moskwa, pp. 673-680.

Bogusławski, Andrzej (2006) A note of correferential iteration of 'know that'. In: Od fonemu do tekstu. Lexis, Kraków, pp. 57-67. ISBN 83-89425-24-6

Bogusławski, Andrzej (2012) A note on limits of provability of semantic equivalence. In: Meaning, Texts and other Exciting Things. A Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Professor Igor Alexandrovic Mel'cuk.- Смыслы, тексты и друг. Jazyki slavjanskoj kultury (Studia Philologica) . RCK, Moskwa, pp. 103-111. ISBN 978-5-9551-0593-2

Danielewiczowa, Magdalena (2008) Chmurka filozofii w kropli lingwistyki. Wokół wyrażeń "ten cały ktoś_j" / "to całe coś_k", "całe to coś_i". In: Pojęcie - słowo - tekst. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 223-232. ISBN 978-83-235-0512-9

Danielewiczowa, Magdalena (2012) Koniecznie-niekoniecznie. Przypadek językowej asymetrii. In: Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykografii. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 151-160. ISBN 978-83-62100-06-4

Danielewiczowa, Magdalena (2012) Dziedzictwo Ferdynanda de Saussure’a w jednym z nurtów polskiej semantyki. In: Strukturalizm. IBL PAN, Warszawa, pp. 340-352.

Danielewiczowa, Magdalena (2011) Linguist’s comments on dilemmas in the theory of imperatives. In: Theory of Imperatives from Different Points of View. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (6). Semper, Warszawa, pp. 44-46. ISBN 978−83−7507−078−1

Danielewiczowa, Magdalena (2012) O pewnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach. In: Problemy frazeologii europejskiej. Norbertinum, Lublin, pp. 51-62. ISBN 978-83-7222-467-5

Danielewiczowa, Magdalena (2012) O znaczeniu wyrażeń zwyczajnie / najzwyczajniej. In: Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko. Berliner Slawistische Arbeiten (39). Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 23-36.

Danielewiczowa, Magdalena (2011) Wieloznaczność - skaza na języku czy na jego opisie? In: Różne formy, różne treści. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 37-48. ISBN 978-83-62100-29-3

Ogrodniczuk, Maciej (2003) Nowa edycja wzbogaconego korpusu słownika frekwencyjnego. In: Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. Polska Akademia Nauk --- Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski --- Instytut Filologii Polskiej, Opole, pp. 181-190. ISBN 83-86881-36-4

Wilks, Yorick and Bień, Janusz S. (1979) Speech acts and multiple environments. In: Proceedings of the 6th international joint conference on Artificial intelligence - Tokyo 1979. Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, USA, pp. 968-977. ISBN 0-934613-47-8

Monograph

Bień, Janusz S. (1980) A preliminary study on linguistic implications of resource control in natural language understanding. Working Paper. Fondazione Dalle Molle.

Bilińska, Joanna A. (2012) Przeglądarka materiałów leksykograficznych Maleks. Podręcznik użytkownika. Manual. Katedra Lingwistyki Formalnej. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Bański, Piotr and Moszczyński, Radosław (2008) Enhancing an English-Polish electronic dictionary for multiword expression research. In: Language Resources and Evaluation 2008, 28-30 May 2008, Marrakesh, Morocco.

Bień, Janusz S. (1993) Wybrane standardy przetwarzania tekstów. In: Komputerowa Analiza Tekstu, 16-18.11. 1993, Karpacz. (Unpublished)

Bień, Janusz S. and Bilińska, Joanna A. and Sarnecki, Mateusz (2014) Przyrostowa metoda dygitalizacji słowników. In: Leksykografia polska, ukraińska, bułgarska: słowniki tradycyjne i elektroniczne, 13-14.11.2014, Warszawa. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2017) Describing Linde dictionary of Polishfor retro-digitisation purposes. In: ENeL TRAINING SCHOOL 2017The Lexical and Phraseological Landscape: Old Boundaries, New Beginnings, 7-9.06.2017, Waterford, Ireland. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2014) Język słoweński w słowniku Lindego. In: Polyslav-XVIII, Budapeszt. (Unpublished)

Bilińska, Joanna A. (2014) Wielojęzyczność Słownika języka polskiego S.B. Lindego w oparciu o wydanie drugie. In: V Glosa do leksykografii, 18-19.09.2014, Warszawa. (Unpublished)

Book

Zaron, Zofia, ed. (2011) Bibliografia prac Andrzeja Bogusławskiego. Zaron, Zofia, ed. Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 978-83-62100-21-7

Bień, Janusz S. (2009) Problemy formalnego opisu składni polskiej. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-61208-22-8

Bień, Janusz S. (2006) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I (1880) - t. XVI (1902) (przygotowanie wersji elektronicznej). Płyta DVD. Zbiory XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie . Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 83-924821-0-7

Bień, Janusz S. (2006) „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza (przygotowanie wersji elektronicznej). Płyta CD. Stare druki Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie . Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 978-83-924821-1-6

Bogusławski, Andrzej (2009) Myśli o gwiazdce i o regule. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa. ISBN 978-83-61208-30-3

Bogusławski, Andrzej (2008) Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny. Wydawnictwo TAKT, Warszawa. ISBN 978-83-87850-42-5

Bogusławski, Andrzej (2008) Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask-Warszawa. ISBN 978-83-60178-57-7

Bogusławski, Andrzej (2013) Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej. Rozumienie, Interpretacja, Przekład, 10 . Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.

Bogusławski, Andrzej (2007) A Study in the Linguistics-Philosophy Interface. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa. ISBN 978-83-89968-80-7

Danielewiczowa, Magdalena (2012) W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-7798-034-7

Kurcz, Ida and Lewicki, Andrzej and Sambor, Jadwiga and Woronczak, Jerzy (2001) Numeryczne kody gramatyczne we wzbogaconym korpusie Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej. Bień, Janusz S. and Woliński, Marcin, eds. . (Unpublished)

Thesis

Bilińska, Joanna A. (2013) Analiza i leksykograficzny opis struktury słownika Lindego na potrzeby dygitalizacji. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Uniwersytet Warszawski.

Ogrodniczuk, Maciej (2006) Weryfikacja korpusu wypowiedników polskich (z wykorzystaniem gramatyki formalnej Świdzińskiego). ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Uniwersytet Warszawski.

Teaching Resource

Bień, Janusz S. (2002) Wstępna instrukcja użytkowania słowników w formacie DICT za pomocą edytora GNU Emacs 21 z pakietem lookup. [Teaching Resource] (Unpublished)

Kresa, Monika (2011) Słowniki języka polskiego. [Teaching Resource] (Unpublished)

Other

Bień, Janusz S. (2005) Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego (redakcja reprintu i wersji elektronicznej zeszytu 1.). Wiedza Powszechna, Warszawa.

Bień, Janusz S. (2005) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I (1880) - t. XVI (1902) (wydanie elektroniczne). Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bień, Janusz S. (2006) Słownik polszczyzny XVI wieku T. 1: A - Bany (przygotowanie wersji internetowej). Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bień, Janusz S. (2005) „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza (Słownik Knapskiego). Tomy I i II. Wydanie elektroniczne DjVuLibre. Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bień, Janusz S. (2005) Zawartość Biuletynu PTJ. Zeszyty od I (1927) do LX (2004) (redakcja reprintu i wersji elektronicznej). Wiedza Powszechna, Warszawa.

Bień, Janusz S. and Linde-Usiekniewicz, Jadwiga (1997) Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (pierwodruk 1958-1969). Przedruk elektroniczny 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN.

This list was generated on Mon Nov 12 20:21:44 2018 CET.